رسانه ديجيتال هيرو رسانه ديجيتال هيرو .

رسانه ديجيتال هيرو

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه

دانشگاه آزاد اسلامي بدون كنكور در چهار مقطع كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته رشته هاي مخصوصي را ارائه داده است. در مقطع ثبت نام كارداني پيوسته بايد مدرك ديپلم را ارائه داد. در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي لازم است. در مقطع كارشناسي ناپيوسته بايد مدرك كارداني را ارائه نمود. مدرك كارداني شما از هر دانشگاهي باشد، مهم نيست و شما مي توانيد با داشتن مدرك كارداني از تمامي دانشگاه ها اعم از ازاد، دولتي، غير انتفاعي، علمي كاربردي و .. در بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام كنيد. براي دريافت دفترچه بدون كنكور يهمن ماه 96 دانشگاه آزاد و همچنين نحوه ثبت نام بدون كنكور بهمن ماه مي توانيد بر روي لينك مربوطه خود كليك نماييد. در اينجا بايد يادآور شويم كه دانشگاه آزاد بدون كنكور بدون شرط معدل پذيرش مي نمايد و معدل اكتسابي شما در پذيرش نقشي نداشته و تنها اولويت پذيرش به سريعتر ثبت نام كردن بر مي گردد. يعني كساني كه براي يك كد رشته محل زودتر اقدام كنند، ظرفيت را در آن كد رشته محل به خود اختصاص داده و جايي براي نگراني درباره پذيرفته شدن يا نشدن وجود ندارد.  نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد بدون كنكور امكان ندارد و بايد رشته محل مورد نظر خود را با در نظر گرفتن تمام وضعيت و شرايط دانشگاه انتخابي  برگزيد .

روش ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد در اروميه براي ترم بهمن

جهت ثبت نام بايد از طريق سايت azmoon.org  اقدام يك كارت اعتباري تهيه و سپس با وارد كردن رمز و شناسه وشناسنامه فرد متقاضي رسيد ثبت نام را دريافت نماييد. البته كساني كه با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس خواهند گرفت مي توانند كليه مراحل ثبت نام خود را به مشاوران ما بسپارند و از راهنمايي هاي ويژه و خاص مشاوران مجرب درخت دانش بهره مند شوند

اسامي رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه در مقطع كارداني ناپيوسته در ترم بهمن

مامايي، آمار، آموزش رياضي، آموزش زبان انگليسي، آموزش و پرورش ابتدايي، ادبيات فارسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، ديني و عربي، علوم تجربي، كارداني فني برق الكترونيك، كارداني فني عمران آب و فاضلاب، كارداني فني عمران پل سازي و ابنيه سازي، كاردان فني عمران سد و شبكه، كاردان فني عمران كارهاي عمومي ساختمان، معماري، معماري سنتي، امور بانكي، امور گمرگي، حسابداري، علمي كاربردي، مديريت امور دفتري و منشيگري، دامپزشكي و ....

اسامي رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه در مقطع كارداني پيوسته

حسابداري، حسابداري و بازرگاني، علمي كاربدي حسابداري، تربيت بدني، كودكياري، الكترونيك، ساختمان، ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان، علمي كاربردي نقشه كشي معماري، كامپيوتر، مهندسي معماري و ...

در مقطع كارشناسي پيوسته

در زير ليست رشته بدون كنكور بهمن ماه دانشگاه اروميه را مشاهده مي فرماييد. حسابداري، علوم اقتصادي- اقتصاد بازرگاني، علوم اقتصادي اقتصاد پول و بانكداري، علوم اقتصادي اقتصاد صنعتي، علوم اقتصادي اقتصاد نظري، علوم اقتصادي حمل و نقل، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، پرستاري، عمومي پرستاري، مامايي، آموزش زبان انگليسي، ادبيات فارسي، تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي، تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي، تربيت بدني و علوم ورزشي-مديرييت و برنامه ريزي تربيت بدني، روانشناسي، زبان و ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، علوم اجتماعي برنامه ريزي اجتماعي، علوم اجتماعي پژوهشگري اجتماعي، علوم اجتماعي مردم شناسي، علوم تربيتي، علوم ورزشي- علوم زيستي، مترجمي زبان انگليسي، مترجمي زبان فرانسه، آموزش علوم تجربي، زيست شناسي- علوم سلولي و مولكولي، زيست شناسي سلولي و مولكولي بيوشيمي، مهندسي شيمي- فناوري اطلاعات، شيمي كاربردي، علوم كامپيوتر، علمي كاربردي مهندسي عمران آب و فاضلاب، علمي كاربردي مهندسي عمران آب و فاضلاب، مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي شيمي صنايع غذايي، مهندسي شهرسازي، مهندسي صنايع، مهندسي صنايع توليد صنعتي، مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستمها، مهندسي عمران و ....

در مقطع كارشناسي ناپيوسته

حسابداري، علمي كاربردي حسابداري، دامپزشكي، دامزشكي، آموزش زبان انگليسي، آموزش و پرورش ابتدايي، تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني، تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني، تربيت معلم آموزش ديني و عربي، تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي، آمار، آموزش علوم تجربي، علمي كاربردي ارتباطات تصويري، علمي كاربردي، مهندسي تكنولوژي الكترونيك، مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي، مهندسي تكنولوژي عمران، مهندسي تكنولوژي معماري، مهندسي تكنولوژي نرم افزار، مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت، مهندسي تكنولوژي عمرانآب و فاضلاب، مهندسي تكنولوژي نقشه برداري، مهندسي عمران و ...

اسامي رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

تاريخ- تاريخ ايران اسلامي، تاريخ- تاريخ ايران باستان، حسابداري، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق خصوصي، مديريت اجراي، مديريت اجرايي- مديريت استراتژيك، مديريت بازرگاني، مديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملل، مديريت بازرگانيمديريت بيمه، مديريت بازرگاني- مديريت تحول، مديريت بازرگاني- بازاريابي، مديريت بازرگاني- مديريت داخلي، مديريت مالي، آموزش زبان انگليسي، تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت ورزشي، تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت ورزشي، روانشناسي باليني، روانشناسي عمومي، زبان و ادبيات فارسي، فيزيولوژي ورزشي- فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض، مديريت ورزشي- مديريت بازاريابي در ورزش، رياضي محض، رياضي كاربردي- آناليز عددي، زيست شناسي- بيوشيمي، زيست شناسي- علوم سلولي و مولكولي، زيست شناسي- ميكروبيولوژي، زيست فناوري گرايش ميكروبي( بيوتكنولوژي)، شيمي- شيمي آلي، شيمي- شيمي اسانس، شيمي- شيمي تجزيه، فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانها، مهندسي معماري، مهندسي عمران اجرايي، مهندسي برق- الكترونيك، مهندسي عمران-سد و سازه، مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش تغذيه بور، مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات، مهندسي كشاورزي علوم داممي فيزيولوژي دام  و .... نكته قابل توجه:

زمان اعلام نتايج تكميل ظرفيت

  • در اينجا لازم است به داوطلبان گرامي تكميل ظرفيت سال 96 اعلام كنيم كه به انتظار نتايج تكميل ظرفيت، ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد را به تأخير نيندازند زيرا كه نتايج تكميل ظرفيت در بهمن ماه اعلام خواهد شد و اگر به اميد اعلام نتايج تكميل ظرفيت بمانيد در نتيجه ظرفيت كد رشته محل ها در بدون كنكور بهمن ماه پر خواهد شد و خدايي ناخواسته از اينجا رانده و از آنجا مانده مي شويد. پس شما حتما در بدون كنكور بهمن ماه سريعتر اقدام نموده و ثبت نام كنيد.

مشاوره تحصيلي درخت دانش

جهت مشاوره و راهنمايي درباره كد رشته محل ها و ظرفيت هاي و رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، استانها و شهرستانها بر اساس تراز دانشگاهها كافيست بر روي آنها كليك نماييد: 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اردبيل

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادخراسان جنوبي

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مازندران

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد گيلان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادكرمانشاه

 

 و دريافت اطلاعات مورد نياز درباره وضعيت آينده شغلي هر كد رشته و اطلاعات لازم درباره ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازاد نيمسال دوم هر واحد دانشگاهي با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري از طريق تلفن ثابت منزل تماس بگيريد.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش

مشاوران ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به شما دانش آينده سازان ايران عزيز مي باشند.

 
برچسب: رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۵۷:۵۷ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد

شرايط پذيرش در بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد و اسامي رشته هاي ارائه شده در بهمن ماه 96

نحوه و شرايط بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم در چهار مقطع كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته  رشته هاي مخصوصي را ارائه داده است. در مقطع كارداني پيوسته بايد مدرك ديپلم را ارائه داد. در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي لازم است. و در مقطع كارشناسي ناپيوسته بايد مدرك كارداني را ارائه نمود. 

مدرك كارداني شما از هر دانشگاهي باشد، مهم نيست و شما مي توانيد با داشتن مدرك كارداني از تمامي دانشگاه ها اعم از ازاد، دولتي، غير انتفاعي، علمي كاربردي و .. درمهلت و زمان اعلام بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام كنيد. 

در اينجا بايد يادآور شويم كه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم بهمن بدون شرط معدل پذيرش مي نمايد و معدل اكتسابي شما در پذيرش نقشي نداشته و تنها اولويت پذيرش به سريعتر ثبت نام كردن بر مي گردد. يعني كساني كه براي يك كد رشته محل زودتر اقدام كنند، ظرفيت را در آن كد رشته محل به خود اختصاص داده و جايي براي نگراني درباره پذيرفته شدن يا نشدن وجود ندارد.  نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد بدون كنكورنيمسال دوم بهمن ماه امكان ندارد و بايد رشته محل مورد نظر خود را با در نظر گرفتن تمام وضعيت و شرايط دانشگاه انتخابي  برگزيد .  

روش ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد

جهت ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد  بايد از طريق سايت azmoon.org      اقدام يك كارت اعتباري تهيه و سپس با وارد كردن رمز و شناسه وشناسنامه فرد متقاضي رسيد ثبت نام را دريافت نماييد. البته كساني كه با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس خواهند گرفت مي توانند كليه مراحل ثبت نام خود را به مشاوران ما بسپارند و از راهنمايي هاي ويژه و خاص مشاوران مجرب درخت دانش بهره مند شوند. 

شماره تماس با مشاوران درخت دانش، 9099072943 بدون كد گيري از طريق تلفن ثابت منزل در سراسر ايران

 مراحل ثبت نام در رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازاد مشهد خود را به مشاوران ما بسپارند و از راهنمايي هاي ويژه و خاص مشاوران مجرب درخت دانش بهره مند شوند.

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارداني پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

علمي كاربردي نقشه كشي معماري-معماري، علمي كاربردي ساخت و توليد-قالبسازي، علمي كاربردي صنايع فلزي-صنايع فلزي، علمي كاربردي كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر، علمي كاربردي بهداشت مدارس، تربيت بدني، علمي كاربردي متالورژي ريخته گري، علمي كاربردي ساخت و توليد-ماشين افزار، علمي كاربردي تاسيسات-تهويه مطبوع، علمي كاربردي تاسيسات-تبريد

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارداني ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش ديني و عربي، آموزش زبان انگليسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، حسابداري، آموزش علوم تجربي، آموزش رياضي، مهندسي تكنولوژي برق-قدرت، مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو، آمار، مهندسي آبياري، مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر، مهندسي فناوري متالورژي ذوب فلزات، مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- قالبسازي، مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي، مهندسي توليدات گياهي، مهندسي اجرايي عمران،  مهندسي توليدات دامي، معماري

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارشناسي پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

طراحي صنعتي، علوم كامپيوتر، مهندسي پزشكي، آمار، مهندسي ورزش، مهندسي رباتيك، مهندسي علوم دامي، مهندسي توليد و ژنتيك گياهي، مهندسي شهرسازي، نقاشي، زيست فناوري، شيمي، رياضيات و كاربردها، زمين شناسي، فيزيك مهندسي، جغرافيا، حسابداري، علوم ورزشي، مديريت مالي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات فرانسه، مترجمي زبان فرانسه،  آموزش زبان انگليسي، علوم قرآن و حديث، تاريخ و تمدن ملل اسلامي، مطالعات خانواده، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، فقه و مباني حقوق اسلامي

مجتمع بين المللي گلبهار

حقوق، مديريت دولتي، زيست شناسي، مهندسي عمران، زيست شناسي سلولي و مولكولي، مهندسي عمران، حسابداري، مهندسي مكانيك، مهندسي معماري، مهندسي كامپيوتر


·         در اينجا لازم است به داوطلبان گرامي تكميل ظرفيت سال 96 اعلام كنيم كه به انتظار نتايج تكميل ظرفيت،  ثبت نام در  بدون كنكور دانشگاه آزاد را به تأخير نيندازند زيرا كه جواب تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري بهمن  در بهمن ماه اعلام خواهد شد و اگر به اميد اعلام نتايج تكميل ظرفيت بمانيد در نتيجه ظرفيت كد رشته محل ها در بدون كنكور بهمن ماه پر خواهد شد و خدايي ناخواسته از اينجا رانده و از آنجا مانده مي شويد. پس شما حتما در ثبت نام بدون كنكور آزاد بهمن ماه سريعتر اقدام نموده و ثبت نام كنيد.


سامانه مشاوره درخت دانش براي انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه ازاد

 

جهت مشاوره و راهنمايي درباره كد رشته محل ها و ظرفيت هاي و رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، استانها و شهرستانها بر اساس تراز دانشگاهها كافيست بر روي آنها كليك نماييد: 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اردبيل

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادخراسان جنوبي

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مازندران

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد گيلان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادكرمانشاه

 

 و دريافت اطلاعات مورد نياز درباره وضعيت آينده شغلي هر كد رشته و اطلاعات لازم درباره ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازاد نيمسال دوم هر واحد دانشگاهي با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري از طريق تلفن ثابت منزل تماس بگيريد. مشاوران ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به شما دانش آينده سازان ايران عزيز مي باشند.

  

 

 


برچسب: رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۴۶:۳۳ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان و اسامي رشته هاي ارائه شده در بهمن ماه 96

 

بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان و اسامي رشته هاي ارائه شده در بهمن ماه 96

نحوه و شرايط بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم در چهار مقطع كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته  رشته هاي مخصوصي را ارائه داده است. در مقطع كارداني پيوسته بايد مدرك ديپلم را ارائه داد. در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي لازم است. و در مقطع كارشناسي ناپيوسته بايد مدرك كارداني را ارائه نمود. 

 

 

مدرك كارداني شما از هر دانشگاهي باشد، مهم نيست و شما مي توانيد با داشتن مدرك كارداني از تمامي دانشگاه ها اعم از ازاد، دولتي، غير انتفاعي، علمي كاربردي و .. درمهلت و زمان اعلام بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام كنيد. 

 

 

در اينجا بايد يادآور شويم كه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم بهمن بدون شرط معدل پذيرش مي نمايد و معدل اكتسابي شما در پذيرش نقشي نداشته و تنها اولويت پذيرش به سريعتر ثبت نام كردن بر مي گردد. يعني كساني كه براي يك كد رشته محل زودتر اقدام كنند، ظرفيت را در آن كد رشته محل به خود اختصاص داده و جايي براي نگراني درباره پذيرفته شدن يا نشدن وجود ندارد.  نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد بدون كنكورنيمسال دوم بهمن ماه امكان ندارد و بايد رشته محل مورد نظر خود را با در نظر گرفتن تمام وضعيت و شرايط دانشگاه انتخابي  برگزيد .  

 

 

روش ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان

جهت ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان بايد از طريق سايت azmoon.org      اقدام يك كارت اعتباري تهيه و سپس با وارد كردن رمز و شناسه وشناسنامه فرد متقاضي رسيد ثبت نام را دريافت نماييد. البته كساني كه با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس خواهند گرفت مي توانند كليه مراحل ثبت نام خود را به مشاوران ما بسپارند و از راهنمايي هاي ويژه و خاص مشاوران مجرب درخت دانش بهره مند شوند. 

 

 

شماره تماس با مشاوران درخت دانش، 9099072943 بدون كد گيري از طريق تلفن ثابت منزل در سراسر ايران 

 

 

 

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارشناسي پيوسته واحد همدان

تربيت مترجم زبان انگليسي، حقوق، روانشناسي عمومي، زبان و ادبيات عربي، علوم تربيتي-تكنولوژي آموزشي، فقه و حقوق اسلامي، مديريت بازرگاني، زيست شناسي مولكولي-ميكروبيولوژي، فيزيك-هسته اي، مهندسي منابع طبيعي محيط زيست، مهندسي برق الكترونيك، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي رباتيك، مهندسي شهرسازي، مرمت آثار تاريخي، نقاشي، مهندسي شهرسازي، شهرسازي، مهندسي مكانيك، مهندسي معماري، مهندسي عمران، مهندسي برق-قدرت، علوم و صنايع غذايي، مهندسي صنايع، فيزيك-حالت جامد،  باستان شناسي، فيزيك اتمي، علوم كامپيوتري، شيمي محض، زيست شناسي –علوم جانوري، رياضي-رياضيكاربردي، كتابداري، فلسفه و حكمت اسلامي، علوم سياسي، علوم تربيتي-مديريت و برنامه ريزي آموزشي، علمي كاربردي مترجمي خبر انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، زبان فرانسه شاخه ادبي، روانشناسي-روانشناسي كودكان استثنايي، راهنمايي و مشاوره، حسابداري، جغرافيا طبيعي(ژئومورفولوژي)، تربيت بدني و علوم ورزشي

 

 

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته در واحد همدان

در رشته هاي بدون كنكور ازاد همدان نيمسال دوم آموزش و پرورش ابتدايي، علمي كاربردي حسابداري، آموزش ديني و عربي، آموزش رياضي، مهندسي كشاورزي علوم صنايع غذايي، مهندسي تكنولوژي برق-گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع، مهندسي تكنولوژي عمران، مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر، هنرهاي تجسمي، علمي كاربردي معماري، مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو، مهندسي تكنولوژي مخابرات-انتقال، مهندسي تكنولوژي ساختمان، مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-قالب سازي، مهندسي تكنولوژي برق قدرت، مهندسي تكنولوژي الكترونيك، محيط زيست، آموزش علوم تجربي، مديريت بازرگاني، علمي كاربردي كتابداري و اطلاع رساني، تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي، تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي، آموزش زبان انگليسي

 

 

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارداني پيوسته در واحد همدان

صنايع شيميايي، الكترونيك، الكترونيك-تاسيسات الكتريكي، الكترونيك-برق صنعتي، ساختمان، نقشه كشي معماري، هنرهاي تجسمي، گرافيك، مكانيك خودرو، كامپيوتر، ساخت و توليد-ماشين افزار، ساخت و توليد-قالبسازي، علمي كاربدي حسابداري، تربيت بدني

 

 

 

اسامي رشته هاي بدون آزمون كارداني ناپيوسته

تربيت معلم آموزش رياضي، تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي، علمي كاربردي كتابداري و اطلاع رساني، تكنولوژي محيط زيست، علمي كاربديبرق قدرت-توليد، كاردان فني برق-تاسيسات، كاردان فني برق-علائم الكترونيك، كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان، حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي، هنرهاي تجسمي-نقاشي، معماري سنتي، معماري، كاردان فني مخابرات، كاردان فني ماشين ابزار، كاردان فني عمران-آب و فاضلاب، كاردان فني برق-الكترونيك، كاردان فني برق-تاسيسات، علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر، علمي كاربردي برق-قدرت-توزيع، علمي كاربدي- برق قدرت-پست و انتقال، تربيت معلم آموزش ديني و عربي، تربيت بدني – مربيگري، مديريت صنعتي جهانگردي-مديريت جهانگردي، مديريت بازرگاني، حسابداري، تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي، تربيت معلم آموزش علوم تجربي، تربيت معلم آموزش زبان انگليسي

 

 

·          در اينجا لازم است به داوطلبان گرامي تكميل ظرفيت سال 96 اعلام كنيم كه به انتظار نتايج تكميل ظرفيت،  ثبت نام در  بدون كنكور دانشگاه آزاد را به تأخير نيندازند زيرا كه جواب تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري بهمن  در بهمن ماه اعلام خواهد شد و اگر به اميد اعلام نتايج تكميل ظرفيت بمانيد در نتيجه ظرفيت كد رشته محل ها در بدون كنكور بهمن ماه پر خواهد شد و خدايي ناخواسته از اينجا رانده و از آنجا مانده مي شويد. پس شما حتما در ثبت نام بدون كنكور آزاد بهمن ماه سريعتر اقدام نموده و ثبت نام كنيد. 

 

 


سامانه مشاوره درخت دانش براي انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه ازاد

 

جهت مشاوره و راهنمايي درباره كد رشته محل ها و ظرفيت هاي و رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، استانها و شهرستانها بر اساس تراز دانشگاهها كافيست بر روي آنها كليك نماييد:  

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اردبيل 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادخراسان جنوبي 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مازندران 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد گيلان 

 

 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادكرمانشاه 

 

 

 

     و دريافت اطلاعات مورد نياز درباره وضعيت آينده شغلي هر كد رشته و اطلاعات لازم درباره ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازاد نيمسال دوم هر واحد دانشگاهي با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري از طريق تلفن ثابت منزل تماس بگيريد. مشاوران ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به شما دانش آينده سازان ايران عزيز مي باشند. 

 

 

  

 

 

 


برچسب: بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان و اسامي رشته هاي ارائه شده در بهمن ماه 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۲۹:۱۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه ترم بهمن

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه ترم بهمن

در دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور96-97 در چهار مقطع كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته  رشته هاي مخصوصي را ارائه داده است. در شرايط و نحوه ي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم بهمن ماه 96 مقطع كارداني پيوسته بايد مدرك ديپلم را ارائه داد. در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي لازم است. و در مقطع كارشناسي ناپيوسته بايد مدرك كارداني را ارائه نمود.

در مقطع كارداني پيوسته به احتمال خيلي زياد در ترم بهمن ماه بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه هيچ رشته اي را ارائه نمي دهد.

مدرك كارداني شما از هر دانشگاهي باشد، مهم نيست و شما مي توانيد با داشتن مدرك كارداني از تمامي دانشگاه ها اعم از ازاد، دولتي، غير انتفاعي، علمي كاربردي و .. در بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام كنيد.

در اينجا بايد يادآور شويم كه دانشگاه آزاد بدون كنكور بدون شرط معدل پذيرش مي نمايد و معدل اكتسابي شما در پذيرش نقشي نداشته و تنها اولويت پذيرش به سريعتر ثبت نام كردن بر مي گردد. يعني كساني كه براي يك كد رشته محل زودتر اقدام كنند، ظرفيت را در آن كد رشته محل به خود اختصاص داده و جايي براي نگراني درباره پذيرفته شدن يا نشدن وجود ندارد.  نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمسال دوم بهمن ماه امكان ندارد و بايد رشته هاي بدون كنكور نيمسال دوم بهمن ماه محل مورد نظر خود را با در نظر گرفتن تمام وضعيت و شرايط دانشگاه انتخابي  برگزيد .

روش ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه ترم بهمن

جهت ثبت نام بايد از طريق سايت azmoon.org      اقدام يك كارت اعتباري تهيه و سپس با وارد كردن رمز و شناسه وشناسنامه فرد متقاضي رسيد ثبت نام بدون كنكورآزاد نيمسال دوم را دريافت نماييد. البته كساني كه با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس خواهند گرفت مي توانند كليه مراحل و نحوه ي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 96-97 خود را به مشاوران ما بسپارند و از راهنمايي هاي ويژه و خاص مشاوران مجرب درخت دانش بهره مند شوند

اسامي رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد كرمانشاه

كودك ياري- مربي كودك، حسابداري، امور اداري، تربيت بدني، نصب و تعمير آسانسور و پله برقي، الكتروتكنيك- الكترونيك عمومي، الكتروتكنيك- برق صنعتي، الكتروتكنيك- تاسيسات الكتريكي، صنايع شيميايي، ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان، نقشه كشي معماري، مكانيك خودرو، طراحي و دوخت، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، آموزش زبان انگليسي، تربيت مترجم زبان انگليسي، فلسفه و حكمت اسلامي، فقه و حقوق اسلامي، اديان و عرفان، علوم سياسي، علوم اقتصادي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت صنعتي، علوم ورزشي، جغرافيا، آب و هواشناسي، رياضيات و كاربردها، فيزيك، زمين شناسي، آمار، علوم مهندسي، مهندسي شيمي، مهندسي پليمر، مهندسي نفت، مهندسي صنايع، ايمني صنعتي، مهندسي بهره برداري راه آهن، مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي كامپيوتر، علوم و مهندسي باغباني، مهندسي فضاي سبز، علوم و مهندسي آب، علوم و مهندسي خاك، نقاشي، مهندسي شهرسازي، موسيقي، نمايش، ادبيات نمايشي و ...

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه نامبرده به طور كلي در واحد شيراز و شهرستانهاي آن  ارائه خواهد شد. براي اطلاع دقيق از اينكه هر واحد كدام رشته ها را ارائه مي دهد و ظرفيت هر واحد در هر رشته محل چقدر است، مي توالنيد با مشاوران درخت دانش در تماس باشيد. 

• در اينجا لازم است به داوطلبان گرامي تكميل ظرفيت سال 96 اعلام كنيم كه به انتظار نتايج تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم،  ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد ترم بهمن 96را به تأخير نيندازند زيرا كه نتايج تكميل ظرفيت  در بهمن ماه اعلام خواهد شد و اگر به اميد اعلام نتايج تكميل ظرفيت بمانيد در نتيجه ظرفيت كد رشته محل ها در بدون كنكور بهمن ماه پر خواهد شد و خدايي ناخواسته از اينجا رانده و از آنجا مانده مي شويد. پس شما حتما در بدون كنكور بهمن ماه سريعتر اقدام نموده و ثبت نام كنيد. 

 

جهت مشاوره و راهنمايي درباره كد رشته محل ها و ظرفيت هاي و رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، استانها و شهرستانها بر اساس تراز دانشگاهها كافيست بر روي آنها كليك نماييد: 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مشهد

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اروميه

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اردبيل

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادخراسان جنوبي

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مازندران

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد همدان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد گيلان

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزادكرمانشاه


 و دريافت اطلاعات مورد نياز درباره وضعيت آينده شغلي هر كد رشته و اطلاعات لازم درباره ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازاد نيمسال دوم هر واحد دانشگاهي با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري از طريق تلفن ثابت منزل تماس بگيريد. مشاوران ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به شما دانش آينده سازان ايران عزيز مي باشند.


برچسب: رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه ترم بهمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۱۸:۰۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته هاي دانشگاه آزاد بدون كنكور اصفهان ترم بهمن

 

رشته هاي دانشگاه آزاد بدون كنكور اصفهان ترم بهمن

دانشگاه آزاد بدون كنكور در چهار مقطع كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته  رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم مخصوصي را ارائه داده است. در مقطع كارداني پيوسته بايد مدرك ديپلم را ارائه داد. در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي لازم است. و در مقطع كارشناسي ناپيوسته بايد مدرك كارداني را ارائه نمود.

 

در شرايط بدون كنكور دانشگاه ازاد نيمسال دوم مدرك كارداني شما از هر دانشگاهي باشد، مهم نيست و شما مي توانيد با داشتن مدرك كارداني از تمامي دانشگاه ها اعم از ازاد، دولتي، غير انتفاعي، علمي كاربردي و .. در ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام كنيد.

 

در اينجا بايد يادآور شويم كه دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن ماه بدون شرط معدل پذيرش مي نمايد و معدل اكتسابي شما در پذيرش نقشي نداشته و تنها اولويت پذيرش به سريعتر ثبت نام كردن بر مي گردد. يعني كساني كه براي يك كد رشته محل زودتر اقدام كنند، ظرفيت را در آن كد رشته محل به خود اختصاص داده و جايي براي نگراني درباره پذيرفته شدن يا نشدن وجود ندارد.  نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد بدون كنكور امكان ندارد و بايد رشته محل مورد نظر خود را با در نظر گرفتن تمام وضعيت و شرايط دانشگاه انتخابي برگزيد . 

 

روش ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد 

جهت ثبت نام بايد از طريق سايت azmoon.org  اقدام يك كارت اعتباري تهيه و سپس با وارد كردن رمز و شناسه وشناسنامه فرد متقاضي رسيد ثبت نام را دريافت نماييد. البته كساني كه با مشاوره تحصيلي بدون كنكور درخت دانش تماس خواهند گرفت مي توانند كليه مراحل و زمان ثبت نام بدون كنكور آزاد 96-97خود را به مشاوران ما بسپارند و از راهنمايي هاي ويژه و خاص مشاوران مجرب درخت دانش بهره مند شوند

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان در ترم بهمن ماه 

مهندسي تكنولوژي برق-شبكه هاي انتقال و توزيع، مهندسي تكنولوژي كنترل-ابزار دقيق، مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه، مهندسي اجرايي عمران، مهندسي كشاورزي-علوم و صنايع غذايي، معماري، مهندسي توليدات گياهي، آموزش و پرورش ابتدايي، حسابداري، آموزش علوم تجربي، تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي، مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر، معماري، مهندسي تكنولوژي الكترونيك، مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو، مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي، آموزش ديني و عربي،آموزش زبان انگليسي، آموزش و پرورش ابتدايي،  مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات- سيستمهاي تحت شبكه، مهندسي تكنولوژي مخابرات، مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه، معماري، ايمني صنعت و محيط كار، مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-قالبسازي، پرورش اسب، مهندسي توليدات دامي، گرافيك، مرمت و احياي بناهاي تاريخي، مهندسي فناوري صنايع لاستيك، مهندسي فناوري متالورژي-ذوب فلزات، توليد و بهره برداري از گياهان دارويي، مهندسي تكنولوژي كنترل- ابزار دقيق، مهندسي تكنولوژي جوشكاري، تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني، آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي، مهندسي تكنولوژي كنترل-فرايند، ايمني صنعتي و محيط كار، مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني و ... 

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان نامبرده به طور كلي در واحد اصفهان و شهرستانهاي اصفهان ارائه خواهد شد. براي اطلاع دقيق از اينكه هر واحد كدام رشته ها را ارائه مي دهد و ظرفيت هر واحد در هر رشته محل چقدر است، مي توالنيد با مشاوران درخت دانش در تماس باشيد.

• در اينجا لازم است به داوطلبان گرامي تكميل ظرفيت سال 96 اعلام كنيم كه به انتظار نتايج تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري،  ثبت نام در بدون كنكور دانشگاه آزاد اصفهان نيمسال دوم بهمن ماه را به تأخير نيندازند زيرا كه نتايج تكميل ظرفيت  در بهمن ماه اعلام خواهد شد و اگر به اميد اعلام نتايج تكميل ظرفيت بمانيد در نتيجه ظرفيت كد رشته محل ها در بدون كنكور بهمن ماه پر خواهد شد و خدايي ناخواسته از اينجا رانده و از آنجا مانده مي شويد. پس شما حتما در بدون كنكور بهمن ماه دانشگاه آزاد سريعتر اقدام نموده و ثبت نام كنيد.

جهت مشاوره و راهنمايي درباره كد رشته محل ها و ظرفيت هاي هر كد رشته محل در رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه و رشته هاي بدون كنكور آزاد مشهد، رشته هاي بدون كنكور آزاد گيلان، ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازاد همدان دريافت اطلاعات مورد نياز درباره وضعيت آينده شغلي هر كد رشته و اطلاعات لازم درباره هر واحد دانشگاهي با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري از طريق تلفن ثابت منزل تماس بگيريد. مشاوران ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به شما دانش آينده سازان ايران عزيز مي باشند.


برچسب: رشته هاي دانشگاه آزاد بدون كنكور اصفهان ترم بهمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۰۸:۴۶ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

زمان اعلام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد96-97

زمان اعلام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد96-97

مهلت و زمان بدون كنكور دانشگاه آزاد 96 در دوره هاي كارداني و كارشناسي معمولا بيش از دو ماه مي باشد بدين معني كه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن ماه در نيمه ي دوم آذر ماه شروع مي شود و تا اوايل بهمن ماه مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 96-97 براي داوطلبان وجود دارد. بديهي است هر اندازه زمان شروع ثبت نام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد بگذرد ظرفيت رشته ها به تدريج تكميل مي گردد و انتخاب هاي داوطلبان محدود تر مي گردد. مهلت ثبت نام نيمسال دوم دانشگاه آزاد دهه ي سوم آذر ماه تا اوايل بهمن ماه مي باشد. نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد ترم دوم بهمن به صورت اينترنتي خواهد بود و داوطلبان جهت انجام ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد ترم بهمن 96-97 مي بايست با مراجعه به سايت دانشگاه آزاد و پس از تكميل ثبت نام رسيد ثبت نام را دريافت كنند تا در زمان تعيين شده از سوي دانشگاه مربوطه با در دست داشتن مدارك ديگر به صورت حضوري جهت تكميل ثبت نام نهايي به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند.

ثبت نام بدون كنكور ورودي هاي جديد نيمسال دوم 96، دو مرحله ايي شد

1-ثبت نام اينترنتي و دريافت رسيد انتخاب رشته 2-ثبت نام 10 مرحله اي اينترنتي قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه مربوطه ثبت نام بدون كنكور بهمن ماه 96 دانشگاه آزاد در دهه ي سوم آذر ماه شروع خواهد شد براي اطلاع از زمان دقيق بر روي لينك زير مي توانيد كليك نماييد.

ثبت نام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد96-97

دفترچه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد ورودي هاي بهمن 96

دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمسال دوم 96-97 علاوه بر پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري ، هر ساله به صورت بدون كنكور نيز دانشجو پذيرش مي كند پذيرش دانشجوي بدون كنكور تنها از طريق ثبت نام اينترنتي بدون كنكور دانشگاه ازاد و بدون توجه به معدل صورت مي گيرد. در اين جا دفترچه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96 در دوره هاي كارداني و كارشناسي در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد، كافيست بر روي هر كدام كليك كنيد. دانلود دفترچه ثبت نام كارداني پيوسته نيمسال دوم دانلود دفترچه ثبت نام كارداني ناپيوسته نيمسال دوم دانلود دفترچه ثبت نام كارشناسي نا پيوسته نيمسال دوم دانلود دفترچه ثبت نام كارشناسي پيوسته نيمسال دوم

مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور درخت دانش

دوستان عزيزي كه متقاضي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96-97 براي رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه نيمسال دوم 96 مي باشند براي اطلاع از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه تهران مي توانند بر روي لينك رشته هاي بدون كنكور تجربي و همچنين رشته هاي ديگر دانشگاه مورد نظر كليك بفرمايند.

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه تهران مركز

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران جنوب

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران شمال

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران غرب

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرج

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كرمانشاه

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد واحد تبريز

رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد واحد اهواز

مشاوره تحصيلي درخت دانش

متقاضيان براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره تمامي رشته هاي موجود در هر پنج گروه آزمايشي و همچنين ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمسال دوم بهمن در واحد تهران شمال، مي توانند با مشاوران متخصص و مجرب درخت دانش با شماره تلفن 9099072943 از طريق تلفن ثابت منزل بدون نياز به كد گيري تماس گرفته و از راهنمايي هاي مشاوران ما بهره مند شوند. براي اطلاع از رشته هاي بدون كنكور تهران جنوب، تهران مركز، تهران غرب، مي توانيد بر روي لينك هاي مورد نظر خود كليك نماييد.

راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh


برچسب: زمان اعلام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۵۵:۳۶ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم چگونه است؟

شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم چگونه است؟

 

 

 

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم حتي شرط معدل هم ندارد، يكي از آسانترين راه ها براي ورود به دانشگاه است زيرا كه تنها شرط آن داشتن مدركي تحصيلي مرتبط با مقطع ادامه تحصيل مي باشد.

در طي سالهاي گذشته بارها و بارها مواردي در بين داوطلبان كنكور مشاهده كرده ايم كه داوطلباني با وجود بار و توان علمي بالا و حتي عليرغم تلاش و تمايل زياد، در سر جلسه آزمون به دلايلي مانند استرس زياد حاكم بر آنها، متاسفانه آزمون خوبي را پشت سر نگذاشته اند و نتوانسته به رشته دلخواه و دانشگاه مورد علاقه خود دست يابند. اما دانشگاه آزاد اسلامي با تنوع زياد رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد اين مشكل را حل نموده و امكان ثبت نام دانشگاه ازاد بدون كنكور 96-97 را براي متقاضيان فراهم نموده است.

 

نكات مهم در شرايط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم بهمن

 

 

⦁نكته مهم در شرايط بدون كنكور دانشگاه ازاد اينجاست كه حتي اگر مدرك كارداني شما از دانشگاهي غير از دانشگاه آزاد باشد، براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96 مشكلي نداريد.

⦁نكته ديگر اين است كه: نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمسال دوم در تمامي مقاطع چهارگانه به هيچ وجه امكان ندارد.

⦁نكته بسيار مهم اينجاست كه با توجه به زمان تقريبا زياد براي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم بهمن، داوطلبان معمولا ثبت نام خود را به روزهاي پاياني موكول مي نمايند. اما پيشنهاد درخت دانش به شما همراهان گرامي اين است كه به دليل پر شدن ظرفيت ها در واحدهاي دانشگاهي، هر چه سريعتر براي ثبت نام اقدام نماييد.

⦁مبادا ظرفيت در رشته محل مورد نظر تكميل شود و ديگر جايي براي ثبت نام شما با وجود داشتن زمان براي ثبت نام، باقي نماند.(نحوه ي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم)

 

تفاوت دوره هاي پاره وقت و تمام وقت در دانشگاه آزاد بدون كنكور

 

در دانشگاه آزاد ثبت نام بدون كنكور 96 به صورت دوره هاي پاره وقت و تمام وقت براي دو تايم زماني مهر و بهمن انجام مي گيرد كه متقاضيان در صورت تمايل مي توانند در چهار مقطع كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي نا پيوسته ثبت نام كنند.

دوستان عزيز اطلاع داشته باشندتقسيم بندي دوره هاي پاره وقت و تمام وقت فقط براي متقاضيان رشته هاي پزشكي بدون كنكور نمي باشد. براي رشته هاي پزشكي پاره وقت در سيستم آموزشي كشور بدون كنكور و با كنكور نداريم.

خيلي از دوستان اطلاعات كافي در باب موضوع سيستم پاره وقت ندارند. سيستم پاره وقت به اين معناست كه بعضي از افراد شاغل، خانه دار و خيلي از افرادي كه درگير زندگي خود هستند و نمي توانند سر كلاس ها حضور يابند، معمولا براي انتخاب رشته دانشگاه پيشنهاد مي شود. و اينكه اين دوره پاره وقت بايد از لحاظ حضور يافتن سر كلاس موردي نداشته باشند و زياد سخت گيري انجام نشود. واحد ها و حضور در كلاس هاي دانشگاه پاره وقت معمولا بايد توسط خود افراد مشخص و تعيين شود.

 

شهريه ها و تفاوت دوره پاره وقت و تمام وقت

 

شهريه ها در دوره هاي پاره وقت با تمام وقت هيچ تفاوتي ندارد، به طوري كه كمتر از تمام وقت هم مي باشد.

 

 سامانه ي مشاوره اي درخت دانش

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوعات، شرايط ونحوه ثبت نام بدون كنكور بهمن ماه 96، مهلت و زمان ثبت نام بدون كحنكور دانشگاه آزاد ترم بهمن، رشته هاي بدون كنكور تجربي نيمسال دوم، رشته هاي بدون كنكور رياضي نيمسال دوم، رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه گروه انساني، مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور ومي توانيد با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد.

 

 

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل

 

شماره تماس: 9099072943

 

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم چگونه است؟،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۴۵:۱۳ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

آيا رشته هاي پزشكي بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام ميكند؟

آيا رشته هاي پزشكي بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام ميكند؟

  نكته ي مهم در پزشكي بدون كنكور اين است كه هيچكدام از رشته هاي گروه پزشكي در دانشگاه آزاد بدون كنكور پذيرش نمي شوند. در بند قبلي كامل توضيح داده شده كه فقط چند رشته از رشته هاي گروه تجربي مانند پزشكي و دندانپزشكي، داروسازي بدون كنكور و پذيرش نمي كند و در باقي رشته ها مي توانيد با شرايط مذكور جهت ثبت نام اقدام كنيد.(رشته هاي بدون كنكور تجربي بهمن دانشگاه آزاد) براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوع پذيرش رشته هاي بدون كنكور پزشكي و پيراپزشكي مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد.

پذيرش رشته هاي بدون كنكور پزشكي و پيراپزشكي

نحوه ثبت نام در دانشگاه آزاد بدون كنكور

داوطلبان متقاضي مي توانند جهت ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور در تمامي شهرهاي ايران از طريق اينترنتي با ورود به سامانه سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد به آدرس خريد يك كارت اعتباري بدون مراجعه حضوري در زمان مقرر ثبت نام نمايند.  يا از طريق مشاوره و تماس با گروه مشاورين مجرب درخت دانش تماس گرفته و ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم بهمن در رشته ي مورد دلخواه خود را به عمل آورند.

ليست رشته هاي بدون كنكور تجربي

دانشگاه آزاد بدون كنكوردر رشته تجربي رشته هايي مانند پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، اتاق عمل، مامايي، علوم تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، بهداشت محيط، راديولوژي، دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي و بهداشت حرفه اي را ندارد. البته اين تعداد رشته در مقابل انبوه رشته هاي پرطرفدار تجربي تقريبا ناچيز است و مي توان گفت 95 درصد رشته هاي تجربي دانشگاه آزاد بدون كنكور ثبت نام مي كند. رشته هايي مانند گياه پزشكي، زيست و همچنين شيمي و غيره را مي توان در ليست رشته هاي بدون كنكور تجربي دانشگاه آزاد ترم بهمن ماه مشاهده كرد. براي مشاهده ليست كامل رشته هاي بدون كنكور تجربي نيمسال دوم به سايت درخت دانش مراجعه نماييد.  

رشته هاي بدون كنكور انساني دانشگاه آزاد نيمسال دوم

 

رشته هاي بدون كنكور انساني مقطع كارداني پيوسته:

  كارداني حسابداري ، كارداني مديريت بازرگاني، آموزش زبان و ادبيات فارسي مقطع كارداني ناپيوسته با رشته هايي مانند: حسابداري، تربيت بدني، كودكياري، مربي كودك، مربي بهداشت مدارس، كودكياري-مربي كودك، مديريت خانواده و..  

رشته هاي بدون كنكور انساني مقطع كارشناسي ناپيوسته

  تربيت بدني و علوم ورزشي، مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني، حسابداري، آموزش و پرورش ابتدايي، مديريت بازرگاني و ..  

رشته هاي بدون كنكور انساني مقطع كارشناسي پيوسته

  روانشناسي، حقوق قضايي، علوم ورزشي، زبان و ادبيات فارسي، حسابداري، علوم سياسي، علوم ورزشي، پژوهشگري اجتماعي و.. براي مشاهده ليست رشته هاي بدون كنكور علوم رياضي مي توانيد بر روي لينك هاي زير كليك نماييد.   ليست رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه گروه رياضي و مهندسي

 

رشته هاي بدون كنكور هنر دانشگاه آزاد

  در رشته هاي بدون كنكور هنر دانشگاه آزاد فرش، صنايع دستي، بازيگري-كارگرداني، عكاسي- گرافيك، نقاشي، طراحي پارچه و لباس-طراحي بافت و پارچه، ارتباط تصويري و .. مي باشند.  

سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش

  براي اطلاعاتي در باب موضوعات مختلف از جمله مشاوره راهنماي انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد، ليست رشته هاي بدون كنكور گروه زبا خارجه بهمن ماه دانشگاه آزاد، رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه دانشگاه آزاد تهران و همچنين مهلت و زمان بدون كنكور ثبت نام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد مي توانيد يا به سايت مرجع درخت دانش مراجعه كرده و يا با مشاوران مجرب ما در تماس باشيد.  

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل

 

شماره تماس: 9099072943

 

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش

 

موفقيت شما افتخار ماست


برچسب: آيا رشته هاي پزشكي بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام ميكند؟،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۱۸:۰۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 96-97

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 96-97

  ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور96-97 هم شرايط خاص خودش را دارد كه داوطلبان مي بايست پيش از اقدام به ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم بهمن از مواردي چون زمان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96، نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96، شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96، زمان اعلام نتايج ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96-97 ما در اين مقاله به طور اختصاصي به بررسي تمامي موارد پرداخته ايم.

شرايط و نحوه ي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96

داوطلبان دفترچه ثبت نام مقاطع كارداني بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96 و دفترچه ثبت نام مقاطع كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96  بايد داراي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي باشند. در ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد شرط معدل براي هيچكدام از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96 وجود ندارد و تنها ظرفيت رشته ها ملاك قرار ميگيرد كه داوطلبان لازم است قبل از پر شدن ظرفيت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. رشته هاي دانشگاه آزاد به دو گروه پزشكي و غير پزشكي تقسيم مي شوند ثبت نام بدون كنكور براي رشته هاي غير پزشكي مي باشد و رشته هاي پزشكي بدون كنكور تنها از طريق برگزاري آزمون دانشجو پذيرش مي كنند. داوطليان مي توانند براي دريافت جزئيات بيشتر درباره نحوه ثبت نام داوطلبان بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96 با مشاوران ما در تماس باشند.

رشته هاي پزشكي بدون كنكور

اين روزها شايعات بسياري در خصوص ليست رشته هاي پزشكي بدون كنكور در سايتهاي مختلف و در محافل عمومي رواج يافته است. و متاسفانه خيلي از سايتهاي مشاوره تحصيلي به هر دليلي، داوطلبان و دانش آموختگان سرزمينمان را دچار سردرگمي كرده، نه تنها كمكي به حل و يافتن بهترين راه و بهترين رشته و بهترين مكان يا دانشگاه نمي كنند بلكه داوطلبان گرامي را بيشتر در اين مباحث گم مي نمايند. امكان تحصيل در رشته هاي پزشكي بدون كنكور دانشگاه آزاد، دندانپزشكي بدون كنكور دانشگاه ازاد، داروسازي بدون كنكور در دانشگاه هاي آزاد اسلامي، علمي كاربردي، علوم پزشكي و .. وجود ندارد. رشته دامپزشكي بدون كنكور دانشگاه ازاد در مقطع كارداني دانشجو مي پذيرد. مهلت و زمان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96-97 مهلت و زمان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 96-97 ثبت نام دردانشگاه آزاد در مقطع كارداني و كارشناسي به  دو صورت پيوسته و ناپيوسته، سيستم تمام وقت و پاره وقت ارائه مي شود. نكته مهمي كه لازم است داوطلبان به آن توجه داشته باشند اين است كه شركت در كنكور سراسري از شرايط ثبت نام داغنشگاه ازاد بدون كنكور ترم بهمن نخواهد بود. داوطلبان در 2 نوبت مهر و بهمن ماه به صورت دقيق تر،ورودي هاي مهر ماه مي بايست در اواخر مرداد ماه و ورودي هاي بهمن ماه مي بايست در آذر ماه نسبت به انجام ثبت نام خود اقدام نمايند.  دانشگاه آزاد بدون كنكوردر رشته تجربي رشته هايي مانند پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، اتاق عمل، مامايي، علوم تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، بهداشت محيط، راديولوژي، دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي و بهداشت حرفه اي را ندارد. البته اين تعداد رشته در مقابل انبوه رشته هاي پرطرفدار تجربي تقريبا ناچيز است و مي توان گفت 95 درصد رشته هاي تجربي دانشگاه آزاد بدون كنكور ثبت نام مي كند. رشته هايي مانند گياه پزشكي، زيست شناسي سلولي و را مي توان در رشته هاي تجربي بدون كنكوردانشگاه آزاد در ترم بهمن ماه مشاهده كرد.

مشاوره تحصيلي درخت دانش

جهت مشاوره و راهنمايي درباره رشته هاي ارائه شده در دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمسال دوم درهر شهر مي توانيد با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 از طريق تلفن ثابت منزل بدون كدگيري تماس گرفته و اطلاعات لازم را دريافت كنيد. براي نتايج تكميل ظرفيت سراسري كنكور 96 مي توانيد با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد.

 

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

 

شماره تماس: 9099072943

 

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش

 

موفقيت شما افتخار ماست

 
برچسب: ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۰۱:۴۱ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

دفترچه ثبت نام و دفترچه انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم

دفترچه ثبت نام و دفترچه انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم

 

ثبت نام بدون كنكور ورودي هاي جديد 96، دو مرحله ايي شد:

 

1-ثبت نام اينترنتي بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم و دريافت رسيد انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد ورودي بهمن ماه.

 

2-ثبت نام 10 مرحله اي اينترنتي قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه مربوطه موجود در دفترچه بدون كنكور دانشگاه آزاد نوبت دوم.

 

ثبت نام بدون كنكور بهمن ماه 96 در نيمه ي دوم آذر ماه شروع خواهد شد براي اطلاع از زمان و نحوه ي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96 به سايت درخت دانش مراجعه نماييد.

 

ثبت نام بدون كنكور نيمسال دوم دانشگاه آزاد

 

 بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد در مقاطع كارداني و كارشناسي ( غير از رشته هاي بدون كنكور پزشكي ) بدون كنكور هستند و بنابراين ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد 96 فرصت كم نظيري براي تحصيل در رشته هاي بدون كنكور دانشگاه ازادو دانشگاه مورد علاقه بدون شركت در كنكور سراسري است . از آنجايي كه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 96 نيمسال دوم بهمن ماه از نيمه ي دوم آذر ماه آغاز مي شود، براي آشنايي داوطلبان با رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، دفترچه انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد 96 را در ادامه براي دانلود قرار داده ايم . دقت داشته باشيد از آنجايي كه شرط معدل براي قبولي وجود ندارد بنابراين هر داوطلب با هر معدلي مي تواند يكي از رشته محل هاي مشخص شده در دفترچه انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد 96 را انتخاب كرده و در آن پيش ثبت نام كند. اگر بعد از ثبت نام متوجه شديد در انتخاب رشته محل مدنظر خود دچار اشتباه شده ايد يا از انتخاب خود پيشمانيد ، مي توانيد با خريد يك كارت اعتباري ديگر ، مجددا در ثبت نام دانشگاه آزادبدون كنكور نوبت دوم بهمن ماه شركت كنيد . اگر درباره نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم يا ليست رشته هاي بدون كنكور نيمه ي دوم دانشگاه آزاد بدون كنكور اطلاعات بيشتري لازم داريد به سايت مرجع درخت دانش مراجعه نماييد.

 

دفترچه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم بهمن ماه

 

دوره كارداني

 

دوره كارداني بدون كنكور دانشگاه آزاد براي برخي از رشته ها دانشجو مي پذيرد اين دوره به دو دوره پيوسته و ناپيوسته تقسيم مي شود كه هر كدام از اين دوره ها شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد و ويژگي هاي خاص خود را دارند.

 

دوره كارداني پيوسته

 

دوره كارداني پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي براي آن دسته از داوطلباني مي باشد كه داراي مدرك ديپلم مي باشند و مدرك پيش دانشگاهي را اخذ نكرده اند اين  داوطلبان مي توانند با ثبت نام در دوره كارداني پيوسته دانشگاه آزاد ادامه تحصيل دهند و در ابتداي ادامه تحصيل كارداني ناپيوسته واحدهاي پيش نياز دروس خود را بايد همزمان با دروس اصلي بگذرانند.

 

دانلود دفترچه ثبت نام كارداني پيوسته دانشگاه آزاد96

 

دوره كارداني ناپيوسته

 

دانش آموزاني كه داراي مدرك پيش دانشگاهي باشند مي توانند در دوره كارداني ناپيوسته بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام نمايند. دانش آموزاني  كه در دوره كارداني ناپيوسته ادامه تحصيل ميدهند بايد رشته هايي را انتخاب نمايند كه با رشته دبيرستان آنها مطابقت داشته باشد براي مثال دانشجويي كه در دوره دبيرستان در رشته تجربي تحصيل نموده است مي بايست در رشته هاي تجربي در دانشگاه ادامه تحصيل دهد و نمي تواند از گروههاي ديگر انتخاب رشته نمايد.

 

دانلود دفترچه ثبت نام كارداني ناپيوسته دانشگاه آزاد96

 

دوره كارشناسي

 

دوره كارشناسي بدون كنكوردانشگاه آزاد براي برخي از رشته ها دانشجو مي پذيرد اين دوره به دو دوره پيوسته و ناپيوسته تقسيم مي شود كه هر كدام از اين دوره ها شرايط و ويژگي هاي خاص خود را دارند.

 

دوره كارشناسي ناپيوسته

 

دوره كارشناسي ناپيوسته براي آن دسته از داوطلباني است كه داراي مدرك كارداني مي باشند و قصد ادامه تحصيل دارند. داوطلبان مي توانند با ثبت نام در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته خود و در دانشگاه مورد علاقع نسبت به ادامه تحصيل خود اقدام نمايند.

 

دانلود دفترچه ثبت نام كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد96

 

دوره كارشناسي پيوسته

 

دانش آموزاني كه داراي مدرك پيش دانشگاهي هستند مي توانند در دوره كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد ثبت نام نمايند و پس از گذراندن واحدهاي دوره كارشناسي مدرك ليسانس خود را دريافت نمايند.

 

دانلود راهنماي ثبت نام كارشناسي پيوسته دانشگاه آزاد96

 

داوطلبان گرامي براي يافتن پاسخ سوالات خود در زمينه انتخاب دانشگاه بدون كنكور و انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم (رشته هاي پزشكي بدون كنكور) و مهلت و زمان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد مي توانند با شماره تلفن 9099072943 تماس بگيرند و از راهنمايي مشاوران مجرب و متخصص درخت دانش بهره مند گردند. در صورت مشغول بودن خط تلفن مي توانند سوالات خود را از طريق سايت مشاوره تحصيلي درخت دانش مطرح كرده تا در كمترين زمان به آنها پاسخ داده شود. براي اطلاعات كافي از تمامي رشته ها كافيست بر روي اسم رشته ها كليك كنيد و يا در جستجوي سايت رشته ي مورد نظر خود را جسنسجو كنيد.

 

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

 

شماره تماس: 9099072943

 

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش 


برچسب: دفترچه ثبت نام و دفترچه انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۲۵:۴۳ توسط:teletexting@outlook.com موضوع: