رسانه ديجيتال هيرو رسانه ديجيتال هيرو .

رسانه ديجيتال هيرو

انتقالي با كارنامه محرمانه 97 – 98

 

انتقالي با كارنامه محرمانه 97 – 98

در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با ثبت نام انتقالي با كارنامه محرمانه 97 – 98  با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم .

 كارنامه محرمانه در واقع معلوم مي كند كه داوطلبان كنكور سراسري 97 كه مراحل انتخاب رشته را انجام داده اند در يك رشته محل قبول شده اند در چه رشته محل هاي ديگري نيز مي توانند قبول شوند كه در حقيقت بتواند انتقالي بگيرند . انتقالي با كارنامه محرمانه 97 – 98 مي تواند به داوطلب كمك كند تا به يك نتيجه كلي برسد كه  اگردر انتخاب رشته خود در يك كد رشته قبول شده باشد و از رشته اي كه در آن قبول شده است ناراضيست  مي تواند از طريق كارنامه محرمانه  ببيند در چه كد رشته محل هايي كه درزمان انتخاب رشته انتخاب نموده است مي تواند پذيرفته شود . داوطلب لازم است ابتدا ارزيابي نمايد كه براي نيمسال دوم مايل است بر اساس كارنامه محرمانه كنكور ۹۷ اگر رتبه قبولي دانشگاه مقصد را اورده باشد انتقالي بگيرد كه در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد مي تواند براي انتقالي اقدام نمايد.

مهلت استفاده از كارنامه محرمانه 

داوطلبان براي دريافت كارنامه محرمانه بايد به معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه حضوري داشته باشند كه كارنامه محرمانه را بررسي نمايند كه دانشگاه ارزيابي نمايد درصورتيكه رتبه قبولي دانشگاه مقصد را اورده باشند مي توانند اقدام نمايند. اگر بعد از شروع به تحصيل در دانشگاه در رشته اي كه پذيرفته شده ايد متوجه شويد كه از آن رشته متنفريد مي توانيد با استفاده از اين مهلتي كه داريد با استفاده از كارنامه محرمانه در صورتي كه  بتوانيدرتبه قبولي دانشگاه مقصد را بياريد و دانشگاه مبدا ومقصد نيز با درخواست انتقالي موافقت نمايند مي توانيد از مهلت استفاده از كارنامه محرمانه براي بهمن ماه برخوردار شويد .

چه زماني مي توانه از كارنامه محرمانه استفاده كنه

داوطلبان مي توانند از اوايل شروع ترم تحصيلي در صورت قبولي در يك كد رشته كه در حقيقت شرط اصلي اين است كه داوطلبان براي ترم اول در دانشگاه ثبت نام كرده باشند و انتخاب واحد انجام داده باشند.اما  بنا به دلايلي داوطلبان ممكن است از ادامه تحصيل منصرف گردند مي توانند با مراجعه به معاونت آموزشي دانشگاه مبدا و با استفاده از كارنامه محرمانه براي نيمسال دوم درخواست انتقالي دهند كه در الويت هاي بعدي مورد علاقه اشان از ترم دوم به بعد ثبت نام نمايند . اگر دانشگاه مقصد در صورت وجود ظرفيت براي نيمسال دوم با درخواست دانشجو موافقت كند دانشجو مي تواند  بعد از اين كه دانشگاه مبدا و مقصد با درخواست انتقالي اش موافقت كردند از ترم دوم به بعد در دانشگاه مقصد مشغول به تحصيل شود . از در صورتي كه دانشگاه مقصد با درخواست انتقالي دانشجو موافقت نكند دانشجو با خيال راحت مي تواند براي كنكور سراسري 98 ثبت نام نمايد . بايد درخواست بررسي اشتباه در انتخاب رشته براي كنكور سراسري را در صورتي كه داوطلب  در رشته اي در كنكور سراسري پذيرفته شده باشد و ثبت نام نكرده باشد براي كنكور 98 مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه نخواهد بود .

تفاوت كارنامه سبز و كارنامه محرمانه

براي دريافت كارنامه سبز كنكور 97 داوطلبان مي توانستند با مراجعه به سايت سنجش قسمت كارنامه نهايي كنكور سراسري كه در هفته اول مهر ماه  انتشارمي يافت اقدام به دريافت كارنامه سبز كنكور 97 نمايند . با دريافت كارنامه سبز كنكور 97 مي توان از علامت * فهميد كه داوطلب در ستون نتيجه به فرض در علاقه 5 خود قبول شده است .و همچنين با درج عدد 1 مي توان فهميد انتخاب رشته شرايط خاص براي داوطلب مقدور گشته است .و نيز با درج عدد 2 مي توان فهميد داوطلب حداقل در 1 كد رشته محل در زمان اعلام نتيجه نهايي به يكي از دانشگاه ها براي مصاحبه معرفي گرديده است . با درج عدد3 مي توان فهميد كه شركت كننده با توجه به داشتن نمره در رشته محل انتخابي در سهميه ديگري پذيرفته شده است . با درج عدد4 مي توان فهميد كه وضعيت كلي شما از قبيل علمي و عمومي توسط سازمان آموزش و پرورش در حال بررسي مي باشد . با درج عدد5 مي توان فهميد كه داوطلب در دانشگاه تربيت معلم و فرهنگيان با داشتن شرايط و ضوابط آن قبول نشده است، و تا ۲۰ آبان فرصت دارد تا اعلام درخواست مجدد پرونده نمايد. با درج 7 مي توان فهميد كه داوطلب در شرايط و مصاحبه تخصصي نمره لازم را كسب نكرده است . با درج 8 مي توان فهميد كه قبولي در رشته هاي چندگروهي تك ظرفيتي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد يا تربيت معلم سابق است  كه در آن رشته ها پذيرش از گروه آزمايشي كه داوطلب آن داراي نمره كل بيشتري بوده است صورت گرفته يا اينكه داوطلب ضوابط انتخاب اين رشته را نداشته است . با درج 8 مي توان فهميد كه وضعيت علمي و عمومي شما در يكي از دانشگاه هاي شاهد، دانشگاه بقيه الله(عج) ، دكتري پيوسته بيوتكنولوژي، بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي، غيرانتفاعي رفاه و علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در دست بررسي است . فرض كنيد در يك كد رشته محل پذيرفته شده ايد ولي پس از شروع تحصيل خود در دانشگاه متوجه مي شويد اين رشته را دوست نداريديا علاقه داريد تغيير رشته دهيد در اين مواقع از طريق كارنامه سبز يا كنكور محرمانه 97 مي توانيد اقدام نمائيد . داوطلب بايد به معاونت آموزشي دانشگاه براي دريافت كارنامه محرمانه مراجعه حضوري داشته باشند كه دانشگاه براي داوطلب ارزيابي نمايد كه اگررتبه قبولي دانشگاه  مقصدرا براساس كارنامه محرمانه اورده باشد   بتواند سايرمراحل را براي گرفتن انتقالي با كارنامه سبز كنكور 97 انجام دهد .

كاربرد كارنامه سبز بهتر است يا كارنامه محرمانه

در توضيح كاربرد كارنامه سبز بهتر است يا كارنامه محرمانه  بايد بگوئيم داوطلباني كه مي خواهند بدانند آيا در الويت هاي پائين تري كه در زمان انتخاب رشته كد رشته را وارد نموده اند  نيز قبول مي شدند يا خير بهتر است از كارنامه سبز استفاده كنند .داوطلبيني كه به دلايل مختلف به نوعي انتخاب رشته اي را كه انجام داده اند انتحاب رشته نامناسبي بوده است و به طور كل از رشته اي كه در دانشگاه قبول شده اند راضي نيستند بهتر      است از كارنامه محرمانه استفاده نمايند.

شرايط استفاده از كارنامه سبز

مشاوره انتقالي كارنامه سبز و كارنامه محرمانه درخت دانش

براي اطلاع ازچگونگي نحوه ي انتقالي با كارنامه سبز 97 داوطلب لازم است ابتدا ارزيابي نمايد كه در رشته اي كه قبول شده است مي خواهد ادامه تحصيل بدهد كه ديگر اين كارنامه براي داوطلب  كاربردي ندارد اما اگر در ساير كد رشته محل هاي انتخابي (كه داوطلب در كارنامه سبز قبول شده است) بخواهد ادامه تحصيل بدهد بايد انتقالي بگيرد .اگر داوطلب قصد انتقالي با كارنامه سبز رادارد بايد بداند كه سازمان سنجش هيچ مسئوليتي براي انتقالي به انتخاب هاي پايين تر در قبال داوطلبان ندارد و دانشگاه هاي مبدأ و مقصد هستند كه اين رابطه تصميم مي گيرند و بايد دانشگاه مبدأ و مقصد موافقت نمايند كه در اين صورت است داوطلب مي تواند از انتقالي با كارنامه سبز 97 برخوردار گردد .همچنين اگر داوطلب قصد انتقالي با كارنامه محرمانه را دارد بايد واحد آموزش دانشگاه مراجعه كند كه زمانيكه معاونت آموزشي دانشگاه بررسي كرد وموافقت نمود دانشجو بتواند انتقالي بگيرد .از ترم دوم  به بعد مي تواند در دانشگاه مقصد شروع به تحصيل نمايد .

مهلت استفاده از كارنامه سبز كنكور سراسري 97 مي تواند به عنوان يك فرصت طلايي باشد پس به نوعي نمي توان از آن چشم پوشيد .

مشاوران مجرب درخت دانش مي توانند اطلاعات بيشتر در رابطه با مشاوره انتقالي كارنامه سبز و كارنامه محرمانه درخت دانش در اختيار شما عزيزان قرار دهند . كافيست با شماره گيري 9099072943 بدون گرفتن پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و با مشاوران مجرب ما در ارتباط باشيد.


برچسب: انتقالي با كارنامه محرمانه 97 – 98، كارنامه محرمانه كنكور ، دريافت كارنامه محرمانه، كارنامه سبز، كارنامه سبز كنكور 97، انتقالي با كارنامه سبز، مهلت استفاده از كارنامه سبز،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۲:۴۰ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري نيمسال دوم 97

 

شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري نيمسال دوم 97

تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري شانس دوباره ثبت نام هست كه دانشگاه ه و موسسات  آموزش عالي و دانشگاه آزاد به داوطلبان مي دهند زيرا هر ساله بعضي از صندلي هاي آنها خالي مي ماند به دليل عدم مراجعه داوطلبين پذيرفته شده براي ثبت نام، انصراف دانشجو و يا ثبت نام در كد رشته/محل ديگر لذا اقدام به پركردن اين ظرفيت ها تحت عنوان تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري مي كنند.

اما برخي از سوالاتي كه متقاضيان تكميل ظرفيت كنكور سراسري نيمسال دوم 97 طي تماس با مشاوران درخت دانش مطرح نموده اند و ما قصد داريم كه در اين مقاله به آنها بپردازيم:

 

 • زمان تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 كي خواهد بود؟
 • شرايط تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم 97 چيست؟
 • شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97 چيست؟
 • نحوه دريافت دفترچه تكميل ظرفيت سراسري 97
 • و...؟؟؟

 

زمان تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 كي خواهد بود؟

زمان تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 براي نيمسال دوم ارائه خواهد شد به همين دليل زمان تكميل ظرفيت بهمن ماه 97 خواهد بود و داوطلبان با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني sanjesh.org      مي توانند اقدام به انتخاب رشته نمايند.


آيا براي كنكور سراسري 97 تكميل ظرفيت داريم؟

مهلت ثبت نام تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم 97 تا كي خواهد بود؟

مهلت ثبت نام تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم به مدت يك هفته است و داوطلبان نهايت تا 11 بهمن 97(11/11/97) مي بابيست جهت ثبت نام خود اقدام نمايند.

نتايج تكميل ظرفيت سراسري 97 كي اعلام خواهد شد؟

نتايج تكميل ظرفيت سراسري 97 نيمسال دوم تا اواخر بهمن ماه 97 از طريق سايت سازمان سنجش اعلام خواهد شد و داوطلبان با در دست داشتن شماره داوطلبي، شماره پرونده و شماره شناسنامه مي توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور sanjesh.org  نتايج تكميل ظرفيت سراسري 97 خود را دريافت نمايند.

شرايط تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم 97 چيست؟

تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 براي دو دسته از داوطلبان صورت مي گيرد:

داوطلباني كه در كنكور 97 شركت نموده اند و براي آنه كارنامه صادر شده است.

داوطلباني كه در كنكور سراسري 97 شركت نكرده اند و متقاضي تمكيل طرفيت 97 براساس سوابق تحصيلي هستند.

شرايط تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم 97 براي گروه اول يعني داوطلباني كه در كنكور سراسري 97 شركت نموده اند تنها شركت در سر جلسه آزمون سراسري97 و صدور كارنامه براي آنهاست و ملاك پذيرش آنها رتبه و تراز داوطلب در مقايسه با متقاضيان تمكيل طرفيت كنكور سراسري 97 است.

شرايط تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم 97 براي گروه دوم يعني داوطلباني كه مي خواهند صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش شوند داشتن مدرك ديپلم 4 ساله نظام قديم و يا مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي نظام جديد مي باشد و ملاك پذيرش آنها معدل كتبي نهايي مي باشد.

شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97 چيست؟

شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97 براي متقاضيان ورود به دانشگاه همانند دانشگاه سراسري حضور در جلسه آزمون و صدور كارنامه مي باشد.

ثبت نام تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم 97، ثبت نام تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97، اطلاع از ليست رشته هاي تكميل ظرفيت آزاد 97 و زمان و نحوه ثبت نام تكميل ظرفيت سراسري 97 با مشاوران درخت دانش از طريق تلفن ثابت و بدون پيش شماره در ارتباط باشيد9099072943

دفترچه تكميل ظرفيت سراسري 97

دفترچه تكميل ظرفيت سراسري 97 از نيمه دوم آذر ماه از طريق سايت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و داوطلبان بر اساس ظرفيت هاي موجود و اولويت هاي خود مي توانند اقدام به ثبت نام نمايند.

نحوه دريافت دفترچه تكميل ظرفيت سراسري 97

داوطلبان محترم حتما به اين نكته توجه داشته باشند قبل از اقدام به ثبت نام دفترچه تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري نيمسال دوم را بادقت مطالعه نمايند.نحوه دريافت دفترچه تكميل ظرفيت سراسري 97 از طريق سايت سازمان سنجش مي باشد.

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت كنكور سراسري نيمسال دوم 97

رشته هاي تكميل ظرفيت نيمسال دوم دانشگاه سراسري 97 براي گروه هاي  آموزشي مختلف به شرح زير هست:

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 گروه آزمايشي علوم تجربي:

دامپزشكي- دكتري حرفه اي، بهداشت مواد غذايي، شيمي، شيمي كاربردي، شيمي محض، ميكروبيولوژي، زيست شناسي، آموزش زيست شناسي، زيست فناوري، زيست شناسي سلولي و مولكولي، زيست شناسي گياهي، زيست شناسي جانوري، مهندسي علوم دامي، مهندسي توليد و ژنتيك گياهي، علوم و مهندسي باغباني، گياه پزشكي، اقتصاد كشاورزي، مهندسي فضاي سبز، علوم و مهندسي خاك، علوم و مهندسي صنايع غذايي، علوم و مهندسي محيط زيست. 

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 گروه آزمايشي علوم رياضي:

رياضيات و كاربردها، فيزيك، مهندسي اپتيك و ليزر، كاردان فني قدرت، مهندسي پزشكي، مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي پليمر، مهندسي نفت، مهندسي صنايع، مهندسي خط و سازه هاي ريلي، مهندسي نقشه برداري، مهندسي عمران، مهندسي ورزش، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي مواد-توليد آهن و فولاد، مهندسي رباتيك، علوم كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر، مهندسي هوافضا، مهندسي هسته اي، مهندسي انرژي، علوم و مهندسي آب، مهندسي معماري، مهندسي شهرسازي، معماري داخلي، كارداني نرم افزار كامپيوتر. 

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 گروه آزمايشي علوم انساني:

زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و حكمت اسلامي، فقه و مباني حقوق اسلامي، مددكاري اجتماعي، برنامه ريزي اجتماعي و تعاون، علوم تربيتي، مطالعات خانواده، روانشناسي، حوق، علوم سياسي، علوم اقتصادي، تاريخ، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت امور بانكي، مديريت مالي، حسابداري، مديريت امور گمركي، كارداني امور بانكي، كارداني حسابداري، مديريت امور گمركي، كارداني امور بانكي، كارداني حسابداري، كارداني مديريت بازرگاني، هتلداري، مربيگري ورزشي، علوم ورزشي، جغرافيا، جهانگردي. 

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 گروه آزمايشي هنر:

طراحي صنعتي، نقاشي، فرش، طراحي پارچه و لباس- طراحي لباس، طراحي پارچه و لباس- طراحي بافت پارچه، طراحي پارچه و لباس-طراحي بافت پارچه، ارتباط تصويري، مرمت بناهاي تاريخي، عكاسي , ..

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي:

زبان و ادبيات انگليسي، آموزش زبان انگليسي، تربيت مترجم زبان انگليسي، مترجمي زبان آلماني.

مشاوره تحصيلي تكميل ظرفيت درخت دانش

تكميل ظرفيت بر اساس سوابق تحصيلي سراسري 97 نسبت به سال هاي گذشته تغييراتي داشت طوري كه ما براي نيمسال اول نيز ثبت نام تكميل ظرفيت نداشتيم.از اين رو مشاوران مجرب درخت دانش با به روز ترين اطلاعات در مورد مرحله تكميل در خدمت داوطلبان محترم هستند كه با توجه ظرفيت هاي موجد انتخابي درست داشته باشند.

در صورت داشتن سوال يا ابهام در مورد تكميل ظرفيت سراسري 97 نيمسال دوم، رتبه قبولي لازم براي قبولي در تكميل ظرفيت سراسري و اولويت بندي انتخاب رشته تكميل ظرفيت با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد.

ارتباط با مشاوران درخت دانش از طريق تلفن ثابت و بدون پيش شماره

9099072943

 


برچسب: شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري نيمسال دوم 97، تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري، زمان تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 ، تكميل ظرفيت سراسري نيمسال دوم، تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم ، ثبت نام تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد، دفترچه تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري نيمسال دوم، تكميل ظرفيت نيمسال دوم دانشگاه سراسري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۴:۱۴ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

خريد ميز كامپيوتر

راهنماي خريد ميز كامپيوتر
در راهنماي خريد ميز كامپيوتر مسائلي همچون فضا و كاربرد اهميت دارد.به كمك راهنماي خريد ميز كامپيوتر مي‌توانيد ميزكامپيوتر مناسب بر اساس نياز خودرا تهيه كنيد
راهنماي خريد ميز كامپيوتر مناسب
با گسترش استفاده از رايانه و لپ‌تاپ، ميز كامپيوتر تبديل به يكي از نيازهاي ضروري كاربران كامپيوتر گشته است. امروزه طراحان، ميزهاي كامپيوتر را در مدل‌هاي مختلف براي كاربردها و سليقه‌هاي مختلف و با قيمت‌هاي مختلف طراحي مي‌كنند. در ادامه به راهنماي خريد ميز كامپيوتر مناسب مي‌پردازيم.
راهنماي خريد ميز كامپيوتر بر اساس فضا
مسئله مهم در راهنماي خريد ميز كامپيوتر اين است كه چه مقدار فضا قرار است به ميز كامپيوتر خود اختصاص دهيد و ميز كامپيوتر در چه قسمتي از اتاق قرار خواهد گرفت؟ بسته به ميزان فضا مي‌توانيد از بين مدل‌هاي كوچك تا بزرگ يك نمونه را انتخاب كنيد. اگر فضاي كمي داريد مي‌توانيد از انواع ميزهاي تاشو يا ميزهاي ديواري استفاده كنيد كه علاوه  بر كم جا بودن و قابليت جمع شدن، طراحي مدرن و شيكي دارند و در زيبايي چيدمان اتاق مؤثرند. اگر محل قرارگيري ميز كامپيوتر در گوشه اتاق است، استفاده از ميزهاي L شكل گزينه مناسبي است. اين ميزها فضاي كاري بيشتري نسبت به ميزهاي معمولي در اختيار كاربر قرار مي‌دهد.
راهنماي خريد ميز كامپيوتر بر اساس عرض
جنس ميزهاي كامپيوتر اغلب چوبي و از ام دي اف است و  ارتفاع ميزهاي كامپيوتر عمدتاً بين 50 تا 70سانتي‌متر است، اما بسته به اين‌كه چه ميزان فضا در اختيارداريد و قرار است ميز كامپيوتر چه كاربردهايي براي شما  داشته باشد، مي‌توانيد ميز كامپيوتر با عرض‌هاي مختلف را انتخاب كنيد. اگر قرار است فقط مانيتور يا لپ‌تاپ بر روي ميز قرار گيرد، يك ميز معمولي كوچك مناسب است. اما اگر تجهيزاتي همچون پرينتر و اسكنر يا يك مانيتور بزرگ داريد، بايستي عرض آن را متناسب با تجهيزات خود انتخاب كنيد.
چنانچه علاوه بر كار كردن با كامپيوتر كارهايي همچون يادداشت‌برداري و نوشتن را انجام مي‌دهيد، بر اساس راهنماي خريد ميز كامپيوتر مي‌توانيد از ميزهاي مديريتي استفاده كنيد. اين ميزها داراي عرض به‌مراتب بزرگ‌تري هستند و فضاي كاري بيشتري را در اختيار كاربر قرار مي‌دهند. به‌علاوه معمولاً داراي چند كشو يا كمد براي گذاشتن وسايل موردنياز ديگر هستند.
راهنماي خريد ميز كامپيوتر بر اساس قابليت‌ها
نكته مهم در راهنماي خريد ميز كامپيوتر، انتظارات شما از يك ميز كامپيوتر است. قرار است يك ميز براي شما چه كاربردي داشته باشد و چه چيزهايي بر روي آن قرار گيرد؟ اگر تجهيزاتي همچون پرينتر و اسكنر داريد، از مدل‌هايي استفاده كنيد كه جاي لازم براي لوازم جانبي تعبيه‌شده است. برخي ميزها داراي كشوها و طبقه‌هايي هستند كه امكان قرار دادن تجهيزات اضافي شما مثل نوشت‌افزار و كتاب‌هاي شمارا دارد.
اگر مي‌خواهيد در كنار خريد ميز كامپيوتر  يك كتابخانه هم براي قرار دادن كتاب‌ها و تجهيزات خود داشته باشيد، مي‌توانيد از ميز كامپيوتر داراي كتابخانه استفاده نماييد كه كاركرد دوگانه اين ميز موجب كاهش فضاي اشغال‌شده مي‌شود.
استفاده طولاني‌مدت از كامپيوتر همراه با مشكلاتي از جمله كمردرد و مچ درد همراه است. براي حل اين مشكل، ميزهاي گيمينگ طراحي‌شده‌اند. ارتفاع و طراحي  فرم اين‌گونه ميزها به نحوي است كه كاملاً مناسب ساختار بدن انسان باشد و كاربر در هنگام نشستن و كار كردن با كامپيوتر كاملاً احساس راحتي نمايد. براي خريد اينترنتي ميز كامپيوتر،  پس از مطالعه نكات راهنماي خريد ميز كامپيوتر مي‌توانيد از طريق سايت ما اقدام نماييد.


برچسب: خريد ميز كامپيوتر ، راهنماي خريد ميز كامپيوتر ، خريد ميز كامپيوتر مناسب ، خريد ميز كامپيوتر بر اساس عرض، خريد ميز كامپيوتر بر اساس فضا، خريد ميز كامپيوتر بر اساس قابليت‌ها،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۱:۲۲ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن ماه 97

 

مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن ماه 97

 

 • تاريخچه دانشگاه آزاد و چه سالي بدون كنكور دانشگاه آزاد آغاز شد؟
 • دانشگاه آزاد بدون كنكور به چه معناست؟
 • ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد شامل چه كساني نمي شود؟
 • حداقل معدل لازم براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد چقدر است؟
 • چگونه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد انجام دهم كه قبول شوم؟
 • ليست رشته هاي جديد ارائه شده بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 كدامند؟

 

...؟؟؟

اين ها نمونه اي از سوالات داوطلبان متقاضي بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97 طي تماس با مشاوران درخت دانش مطرح كرده اند در اين مقاله سعي داريم به درخواست هاي اين عزيزان مبني بر مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن ماه 97 پاسخ بدهيم. تا انتهاي اين مقاله همراه ما باشيد.

 

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97

تاريخچه دانشگاه آزاد و چه سالي بدون كنكور دانشگاه آزاد آغاز شد؟

دانشگاه آزاد همانند مؤسسات آموزش عالي ديگر در ايران زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند ونوع مدركي كه به فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه اعطا خواهد شد از طرف خود دانشگاه آزاد اسلامي وبه صورت مستقل است.

دانشگاه آزاد اسلامي دو سال پس از انقلاب فرهنگي ايران و در ارديبهشت ماه سال 1361 به پيشنهاد هاشمي رفسنجاني و با حمايت روح‌الله خميني تأسيس شد.

اولين آزمون ورودي دانشگاه  آزاد در اسفند ماه سال 1361 با شركت 32 هزار متقاضي در شاهرود، تهران، مشهد، رشت، اهواز، تبريز، زاهدان، كرمان، و يزد برگزار شد و حدود سه هزار نفر در رشته‌هاي برق، مكانيك، راه و ساختمان، صنايع فلزي، فيزيك، نساجي، رياضي، شيمي و حسابداري پذيرفته شدند.

پذيرش بدون كنكور دانشگاه آزاد چه سالي آغاز شد؟

دانشگاه آزاد در راستاي پركردن ظرفيت دانشگاه و برنامه بلند مدت حذف كنكور سراسري از سال 95 اقدام به پذيرش بدون كنكور دانشگاه ازاد دانشجو نموده است.

دانشگاه آزاد بدون كنكور به چه معناست؟

تحصيل بدون كنكور به معناي پذيرش دانشجو بدون آزمون ورودي و از طريق سوابق تحصيلي است.و اين فرصت مناسبي براي داوطلبان ورود به دانشگاه است كه بنا به هر دليلي كنكور مانع بزرگي بر سر راه آنهاست و دانشگاه آزاد بدون كنكور ساده ترين راه جلوي پاي متقاضيان بدون آزمون مي باشد.


ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد شامل چه كساني نمي شود؟

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97-98 شامل كساني مي شود كه:  

گروه اول: داوطلباني كه از ثبت نام از طريق سايت جا مانده اند    . 

گروه دوم: داوطلبان ذخيره دانشگاه آزاد كه در هيچ كد رشته/محلي پذيرفته نشده اند. 

گروه سوم: داوطلباني كه مي خواهند رشته و دانشگاه خود را تغيير دهند و در رشته و دانشگاه بدون كنكور ديگري شانسي خود را امتحان نمايند.

با توجه به مقطع تحصيلي كه قصد ورود به آن را داريد و شرايط پذيرش دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف مي توانيد متوجه شويد كه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد شامل شما مي شود ياخير.

براي اطلاع از اينكه ثبت نام بدون كنكور شامل چه كساني مي شود و يا نمي شود، شرايط پذيرش بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97، نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد و مدارك مورد نياز ثبت نام بدون كنكور آزاد با مشاوران درخت دانش از طريق تلفن ثابت و بدون پيش شماره در ارتباط ياشيد 9099072943

حداقل معدل لازم براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد چقدر است؟

با توجه به اينكه ثبت نام رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97  بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي شود ملاك پذيرش معدل كتبي ديپلم مي باشد.

اينكه حداقل معدل لازم براي ثبت نام چقدر باشد بستگي به رشته ي مورد نظر، واحد دانشگاهي ارائه دهنده و تعداد متقاضيان ورود به همان كد رشته/محل مي باشد.

چگونه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد انجام دهم كه قبول شوم؟

از آنجايي كه اكثر داوطلبان از شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97 اطلاع كافي ندارن و اينكه چگونه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد انجام بدم كه قبول شوم سوال بسياري از متقاضيان ورود به دانشگاه آزاد بدون كنكور بوده است لذا داوطلبان بايد بذانند كه با استفاده از تجربيات مشاوران درخت دانش و اينكه پذيرش دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصيلي است مي توانند از ظرفيت دانشگاه ها، حداقل معدل مورد نياز زشته مورد نظرو وارد نمودن صحيح اولويت هاي انتخاب رشته شانس خود را در قبولي دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن 97 بالاببرند.

ليست رشته هاي جديد ارائه شده بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 كدامند؟

دانشگاه آزاد بدون كنكور تقريبا 95 درصد از رشته ها را ارائه مي دهد و 5درصد ديگه مربوز به رشته ها پزشكي بدون كنكور و پيراپزشكي است كه بدون كنكور ارائه نميشوند.

رشته هاي زير گروه علوم تجربي

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97 زير گروه علوم تجربي شامل ميكروبيولوژي، دامپزشكي، زيست شناسي، زمين شناسي، علوم مهندسي صنايع غذايي، شيمي كاربردي، توليد و ژنتيك گياهي و ….. خواهد بود، اين احتمال وجود دارد كه براي نيمسال دوم مهر ماه 97 برخي از رشته هاي پيراپزشكي به همين ليست رشته ها اضافه بشند. 

رشته هاي زيرگروه علوم رياضي

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97 زير گروه رياضي شامل مهندسي پزشكي، مهندسي نفت، مهندسي معماري، مهندسي عمران، مهندسي نرم افزار كامپيوتر، مهندسي IT و …. خواهد بود، بيش از 90 درصد رشته هاي رياضي بدون كنكور اعلام ظرفيت مي كنند و پذيرش بدون كنكور دارند. 

رشته هاي زيرگروه علوم انساني

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97 زيرگروه علوم انساني شامل مديريت ها، حسابداري، حقوق، روانشناسي، تاريخ و …. خواهد بود. 

 

پذيرش(ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97) در رشته هاي هنر و زبان خارجه هم در مقطع كارشناسي انجام خواهد شد كه شامل موسيقي، بازيگري، تئاتر، مترجمي زبان هاي خارجي كه شامل روسي، انگليسي، المان، چيني، و …. پذيرش انجام خواهد شد.

مشاوره ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد درخت دانش

مشاوران تحصيلي درخت دانش در تمامي مقاطع تحصيلي، تحصيل پزشكي در خارج از كشور، ثبت نام بدون كنكور بهمن ماه 97 دانشگاه آزاد، ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور در كنار شما خواهند بود راي رسيدن شما به رشته و دانشگاه مورد علاقه تان.

ارتباط با مشاوران تحصيلي درخت دانش:از طريق تلفن ثابت و بدون پيش شماره

9099072943

 


برچسب: مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن ماه 97، مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور، بدون كنكور دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد بدون كنكور، ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97-98، بدون كنكور دانشگاه آزاد بهمن 97، رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97، شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد بدون كنكور بهمن 97،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۳:۰۰ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته هاي دانشگاه هنر تهران

 

رشته هاي دانشگاه هنر تهران

در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با رشته هاي دانشگاه هنر تهران با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم .رشته هاي كه در دانشگاه هنر تهران ارائه مي شوند عبارتند از رشته هاي طراحي لباس و نقاشي و عكاسي و بازيگري و سينما و كارگرداني و موسيقي  شامل رشته هاي نوازندگي سازجهاني و نوازندگي ساز ايراني و آهنگسازي و معماري و شهرسازي و معماري داخلي و  برنامه ريزي شهري و رشته مجسمه سازي و انيميشن و گرافيك و رشته هاي طراحي صنعتي و صنايع دستي و چاپ فرش و فلسفه هنر و پژوهش هنر است .                                                                                                                                                                           

دانشكده هاي دانشگاه هنر تهران

دانشكده هاي دانشگاه هنر تهران عبارتند از دانشكده سينما و تئاتر تهران و دانشكده هنرهاي كاربردي تهران و دانشكده هنرهاي تجسمي تهران و دانشكده موسيقي كرج و دانشكده علوم نظري و مطالعات عالي هنر و دانشكده مجسمه سازي كرج و دانشكده حفاظت و مرمت و دانشكده معماري و شهرسازي مي باشند.

 

دانشگاه هنر تهران

 شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران

يكي از شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران اين است كه داوطلبان مي توانند با داشتن مدرك كارداني ويا پيش دانشگاهي از طريق دانشگاه آزاد  براي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور كه از سال پيش پذيرش بر مبناي سوابق تحصيلي صورت مي گرفت .براي ثبت نام دانشگاه آزاد صرفا با سوابق تحصيلي بهمن ماه داوطلبان مي بايست از اواخر آذر ماه براي ثبت نام اقدام كنند .  همچنين داوطلبان براي ثبت نام دانشگاه آزاد ورودي مهر ماه بايد از نيمه دوم مرداد ماه براي اين رشته هايي كه در بالا به آن ها اشاره نموديم اقدام بنمايند .                                                                       شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران

 

 

دانشگاه هنر تهران بدون كنكور چگونه است ؟

داوطلبان مي توانند از طريق دانشگاه آزاد بدون كنكور براي ورودي مهر يا بهمن صرفا بر اساس سوابق تحصيلي ثبت نام تمايند . داوطلبان مي بايست  از طريق مراجعه به سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به محض انتشار دفترچه براي ثبت نام اقدام نمايند .  

مشاوران مجرب درخت دانش مي توانند اطلاعات بيشتر در رابطه با رشته هاي دانشگاه هنر تهران در اختيار شما عزيزان قرار دهند . كافيست با شماره گيري 9099072943 بدون گرفتن پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و با مشاوران مجرب ما در ارتباط باشيد.


برچسب: رشته هاي دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر تهران، شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران، دانشگاه آزاد بدون كنكور، رشته هاي دانشگاه هنر تهران،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۵:۰۷ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته هاي تجربي به ترتيب الويت

 

رشته هاي تجربي به ترتيب الويت كدامند ؟

در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با نحوه الويت بندي رشته هاي تجربي با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم .اولا رشته هاي تجربي به ترتيب الويت داراي 3 دسته مي باشند .كه اين 3 دسته در رشته هاي تجربي به ترتيب الويت عبارتند از : رشته هاي پزشكي و رشته هاي پيرا پزشكي و رشته هاي غيرپزشكي كه لازم به ذكر است هر كدام از اين دسته ها شامل رشته هايي هستند كه در ادامه بدان مي پردازيم .

 

 • رشته هايي پزشكي به ترتيب الويت شامل رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و دامپزشكي مي باشند .
 • رشته هاي پيراپزشكي به ترتيب الويت شامل رشته هاي پرستاري و مامايي و اتاق عمل و هوشبري و ....مي باشند .
 • رشته هاي غيرپزشكي به ترتيب الويت شامل رشته هاي اقتصاد و حسابداري و روانشناسي و مديريت بازرگاني و شيمي و ... مي باشند .

 

معرفي رشته هاي تجربي

از آن جا كه رشته تجربي داراي 5 زيرگروه مي باشد .دروس اختصاصي  ضرايب هر زير گروه قطعا متفاوت خواهد بود .

براي معرفي رشته هاي تجربي لازم است:

 

 1.  رشته هاي تجربي در زيرگروه 1 كه عبارتند از : رشته هاي دامپزشكي و پرستاري و اعضاي مصنوعي و بهداشت مواد غذايي و  زيست فناوري و كاردرماني و گفتاردرماني و هوشبري و شنوايي شناسي و فيزيوتراپي و برخي رشته هاي ديگر معرفي گردند .
 2. رشته هاي تجربي در زيرگروه 2 كه عبارتند از : رشته هاي فناوري اطلاعات سلامت و مهندسي بهداشت محيط و بهداشت عمومي و تكنولوژي پزشكي هسته اي و دبيري شيمي و شيمي معرفي گردند.
 3. رشته هاي تجربي در زيرگروه 3 كه عبارتند از : رشته هاي اقيانوس شناسي و زمين شناسي معرفي گردند .
 4. رشته هاي تجربي در زيرگروه 4 كه عبارتند از : رشته هاي علوم قضايي و حسابداري و مديريت صنعتي و علوم اقتصادي و علوم اقتصادي و اقتصاد اسلامي و برخي رشته هاي ديگر معرفي گردند .
 5. رشته هاي تجربي در  زير گروه 5  كه عبارتند از : رشته هاي آموزش تربيت بدني و كتابداري در شاخه پزشكي و امنيت اطلاعات و مددكاري اجتماعي و اقتصاد كشاورزي معرفي گردند.

 

بهترين رشته هاي تجربي

بهترين رشته هاي تجربي عبارتند از : رشته دامپزشكي و رشته علوم تغذيه و رشته دندانپزشكي و رشته پزشكي و رشته دارو سازي و رشته فيزيوتراپي و رشته راديولوژي و رشته بينايي سنجي و رشته اتاق عمل و رشته علوم آزمايشگاهي و رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي و رشته مامايي و رشته كاردرماني و رشته مديريت اعضاي مصنوعي و رشته گفتاردرماني و علوم قرآن مي باشد.

ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز

بهترين رشته هاي تجربي در دانشگاه

بهترين رشته هاي تجربي در دانشگاه عبارتند از : رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و فيزيوتراپي و علوم آزمايشگاهي و دامپزشكي و علوم تغذيه و پرستاري و كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي راديولوژي و رشته شنوايي سنجي و رشته هاي هوشبري و روانشناسي و بينايي سنجي و زيست شناسي سلولي مولكولي و دبيري شيمي و اعضاي مصنوعي و دبيري زيست شناسي و مامايي و كاردرماني و مديريت و زيست شناسي و ....مي باشند .

معرفي رشته هاي تجربي با رتبه

رتبه لازم براي قبولي رشته پزشكي دانشگاه هاي سراسري  در سهميه منطقه 1 رتبه 1483 مي باشد كه اين رتبه قبولي در سهميه منطقه 2 رتبه 2254 مي باشد همچنين رتبه قبولي در سهميه منطقه 3 رتبه 3936 مي باشد .در ادامه سعي داريم به معرفي رشته هاي تجربي با رتبه براي دندانپزشكي و داروسازي بپردازيم . رتبه لازم براي قبولي رشته دندانپزشكي دانشگاه هاي سراسري  در سهميه منطقه 1 رتبه 1230مي باشد كه اين رتبه قبولي در سهميه منطقه 2 رتبه 2273 و همچنين رتبه قبولي در سهميه منطقه 3 رتبه 909مي باشد . . رتبه لازم براي قبولي رشته داروسازي دانشگاه هاي سراسري  در سهميه منطقه 1 رتبه 1629 مي باشد كه اين رتبه قبولي در سهميه منطقه 2 رتبه 3378 و همچنين رتبه قبولي در سهميه منطقه 3 رتبه 1755مي باشد.

 

رشته هاي بدون كنكور آزاد تهران

پردرآمدترين رشته هاي تجربي

پردرآمدترين رشته هاي تجربي كه مي توان از آن ها نام برد رشته هاي پزشكي بدون كنكور و دندان پزشكي و داروسازي مي باشند .با توجه به بازار كاري خوب در اين رشته ها رقابت بالايي براي ورود به دانشگاه  سراسري دراين رشته ها نسبت به ساير رشته هاي تجربي وجود دارد.

مشاوره رشته هاي تجربي درخت دانش

مشاوران مجرب درخت دانش مي توانند اطلاعات بيشتر در رابطه با مشاوره رشته هاي تجربي بدون كنكور در اختيار شما عزيزان قرار دهند . كافيست با شماره گيري 9099072943 بدون گرفتن پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و با مشاوران مجرب ما در ارتباط باشيد.


برچسب: رشته هاي تجربي به ترتيب الويت، رشته هاي تجربي، رشته تجربي، بهترين رشته هاي تجربي، بهترين رشته هاي تجربي در دانشگاه، رتبه لازم براي قبولي رشته پزشكي، رشته هاي پزشكي بدون كنكور، رشته هاي تجربي بدون كنكور،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۵:۳۲ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته هاي تجربي به ترتيب الويت

 

رشته هاي تجربي به ترتيب الويت كدامند ؟

در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با نحوه الويت بندي رشته هاي تجربي با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم .اولا رشته هاي تجربي به ترتيب الويت داراي 3 دسته مي باشند .كه اين 3 دسته در رشته هاي تجربي به ترتيب الويت عبارتند از : رشته هاي پزشكي و رشته هاي پيرا پزشكي و رشته هاي غيرپزشكي كه لازم به ذكر است هر كدام از اين دسته ها شامل رشته هايي هستند كه در ادامه بدان مي پردازيم .

 

 • رشته هايي پزشكي به ترتيب الويت شامل رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و دامپزشكي مي باشند .
 • رشته هاي پيراپزشكي به ترتيب الويت شامل رشته هاي پرستاري و مامايي و اتاق عمل و هوشبري و ....مي باشند .
 • رشته هاي غيرپزشكي به ترتيب الويت شامل رشته هاي اقتصاد و حسابداري و روانشناسي و مديريت بازرگاني و شيمي و ... مي باشند .

 

معرفي رشته هاي تجربي

از آن جا كه رشته تجربي داراي 5 زيرگروه مي باشد .دروس اختصاصي  ضرايب هر زير گروه قطعا متفاوت خواهد بود .

براي معرفي رشته هاي تجربي لازم است:

 

 1.  رشته هاي تجربي در زيرگروه 1 كه عبارتند از : رشته هاي دامپزشكي و پرستاري و اعضاي مصنوعي و بهداشت مواد غذايي و  زيست فناوري و كاردرماني و گفتاردرماني و هوشبري و شنوايي شناسي و فيزيوتراپي و برخي رشته هاي ديگر معرفي گردند .
 2. رشته هاي تجربي در زيرگروه 2 كه عبارتند از : رشته هاي فناوري اطلاعات سلامت و مهندسي بهداشت محيط و بهداشت عمومي و تكنولوژي پزشكي هسته اي و دبيري شيمي و شيمي معرفي گردند.
 3. رشته هاي تجربي در زيرگروه 3 كه عبارتند از : رشته هاي اقيانوس شناسي و زمين شناسي معرفي گردند .
 4. رشته هاي تجربي در زيرگروه 4 كه عبارتند از : رشته هاي علوم قضايي و حسابداري و مديريت صنعتي و علوم اقتصادي و علوم اقتصادي و اقتصاد اسلامي و برخي رشته هاي ديگر معرفي گردند .
 5. رشته هاي تجربي در  زير گروه 5  كه عبارتند از : رشته هاي آموزش تربيت بدني و كتابداري در شاخه پزشكي و امنيت اطلاعات و مددكاري اجتماعي و اقتصاد كشاورزي معرفي گردند.

 

بهترين رشته هاي تجربي

بهترين رشته هاي تجربي عبارتند از : رشته دامپزشكي و رشته علوم تغذيه و رشته دندانپزشكي و رشته پزشكي و رشته دارو سازي و رشته فيزيوتراپي و رشته راديولوژي و رشته بينايي سنجي و رشته اتاق عمل و رشته علوم آزمايشگاهي و رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي و رشته مامايي و رشته كاردرماني و رشته مديريت اعضاي مصنوعي و رشته گفتاردرماني و علوم قرآن مي باشد.

ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز

بهترين رشته هاي تجربي در دانشگاه

بهترين رشته هاي تجربي در دانشگاه عبارتند از : رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و فيزيوتراپي و علوم آزمايشگاهي و دامپزشكي و علوم تغذيه و پرستاري و كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي راديولوژي و رشته شنوايي سنجي و رشته هاي هوشبري و روانشناسي و بينايي سنجي و زيست شناسي سلولي مولكولي و دبيري شيمي و اعضاي مصنوعي و دبيري زيست شناسي و مامايي و كاردرماني و مديريت و زيست شناسي و ....مي باشند .

معرفي رشته هاي تجربي با رتبه

رتبه لازم براي قبولي رشته پزشكي دانشگاه هاي سراسري  در سهميه منطقه 1 رتبه 1483 مي باشد كه اين رتبه قبولي در سهميه منطقه 2 رتبه 2254 مي باشد همچنين رتبه قبولي در سهميه منطقه 3 رتبه 3936 مي باشد .در ادامه سعي داريم به معرفي رشته هاي تجربي با رتبه براي دندانپزشكي و داروسازي بپردازيم . رتبه لازم براي قبولي رشته دندانپزشكي دانشگاه هاي سراسري  در سهميه منطقه 1 رتبه 1230مي باشد كه اين رتبه قبولي در سهميه منطقه 2 رتبه 2273 و همچنين رتبه قبولي در سهميه منطقه 3 رتبه 909مي باشد . . رتبه لازم براي قبولي رشته داروسازي دانشگاه هاي سراسري  در سهميه منطقه 1 رتبه 1629 مي باشد كه اين رتبه قبولي در سهميه منطقه 2 رتبه 3378 و همچنين رتبه قبولي در سهميه منطقه 3 رتبه 1755مي باشد.

 

رشته هاي بدون كنكور آزاد تهران

پردرآمدترين رشته هاي تجربي

پردرآمدترين رشته هاي تجربي كه مي توان از آن ها نام برد رشته هاي پزشكي بدون كنكور و دندان پزشكي و داروسازي مي باشند .با توجه به بازار كاري خوب در اين رشته ها رقابت بالايي براي ورود به دانشگاه  سراسري دراين رشته ها نسبت به ساير رشته هاي تجربي وجود دارد.

مشاوره رشته هاي تجربي درخت دانش

مشاوران مجرب درخت دانش مي توانند اطلاعات بيشتر در رابطه با مشاوره رشته هاي تجربي بدون كنكور در اختيار شما عزيزان قرار دهند . كافيست با شماره گيري 9099072943 بدون گرفتن پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و با مشاوران مجرب ما در ارتباط باشيد.


برچسب: رشته هاي تجربي به ترتيب الويت، رشته هاي تجربي، رشته تجربي، بهترين رشته هاي تجربي، بهترين رشته هاي تجربي در دانشگاه، رتبه لازم براي قبولي رشته پزشكي، رشته هاي پزشكي بدون كنكور، رشته هاي تجربي بدون كنكور،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۴:۵۵ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

تكميل ظرفيت

 

تكميل ظرفيت

در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با تكميل ظرفيت با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم . تكميل ظرفيت را مي توان فرصتي مجدد براي افرادي دانست كه به دلايلي به رشته قبول شده دانشگاه علاقه اي به ادامه تحصيل ندارند ولي انتخاب رشته انجام داده اند . كليه افرادي كه داراي شرايطي كه در بالا ذكر كرده ايم باشند مي توانند در زمان تكميل ظرفيت دانشگاه ها از طريق اطلاعيه اي كه در سايت منتشر مي شود مي توانند ثبت نام نمايند و با توجه به علايق خود رشته هاي تكميل ظرفيت را كه در نظر دارند ثبت نام نمايند.

 

تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97

تكميل ظرفيت 97

كليه داوطلباني كه در زمان انتخاب رشته تكميل ظرفيت 97 نتوانسته اند رشته مورد علاقه اشان را قبول شوند در تكميل ظرفيت 97 مي توانند در صورت ارائه شدن رشته مورد علاقه اشان مي توانند براي تكميل ظرفيت اقدام نمايند.

تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 به علت عدم ثبت نام تعدادي از داوطلبان در كد رشته قبولي و يا ثبت نام در كد رشته اي ديگر مي تواند فرصتي را براي داوطلب بوجود آورد كه بتواند در رشته اي كه مورد نظرش است ثبت نام نمايد .

تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97

تكميل ظرفيت كنكور 97 فرصت مجددايست كه داوطلبان براي ثبت نام دانشگاه هاي سراسري دارند . يعني در حقيقت اگر ظرفيت باقيمانده در دانشگاه هاي سراسري از ورودي مهر وجود داشته باشد ويا ظرفيتي افزوده گردد به ظرفيت دانشگاه هاي كشور از طريق اطلاعيه اي كه سازمان سنجش در وبگاه خود مي دهد داوطلبان پر مي كنند و مي توانند اقدامات اوليه را نيز انجام دهند .همه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي توانند براي تكميل ظرفيت اقدام نمايند.


آيا براي كنكور سراسري 97 تكميل ظرفيت داريم؟

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 97

با توجه به اين كه آخرين فرصت شانس داوطلبان كنكور سراسري همين تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 97 است كه در پيش داريم لذا لازم است متقاضيان براي اين كه از حساسيت خود نسبت به اهميت مرحله كنكور سراسري كم كنند حتما اقدامات اوليه را براي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 97 انجام دهند كه بتوانند از اين فرصتي كه دارند نهايت استفاده را ببرند .

زمان تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 97 بهمن ماه

آغاز تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد بهمن ماه در اواخر آذر ماه خواهد بود .كه لازم به ذكر است كليه افراد قبلش مي توانند سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد را براي اطلاع از شروع زمان تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد بهمن 97 بهمن ماه چك كنند .معمولا داوطلبان مي توانند تا يك هفته براي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 97 بهمن ماه اقدام نمايند .

شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97

يكي از شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97  اين است داوطلبيني كه در كنكور سراسري شركت كرده اند و سر جلسه حاضر بوده اند در صورتي كه برايشان كارنامه صادر گرديده باشد مي توانند در انتخاب رشته تكميل ظرفيت شركت نمايند .در فرم انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد بايد 20 رشته محل گروه آزمايشي بر اساس علايق خود الويت بندي كنند . اگر داوطلب در زمان انتخاب رشته سراسري پذيرفته شده باشد مي تواند طبق شرايطي كه دارد براي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم ثبت نام نمايد . هيچ گاه بر اساس ترس از شانس قبولي انتخاب رشته نكنيد بلكه سعي نماييد بر اساس اويت بندي كه با توجه به علايق خود  انجام داده ايد به ترتيب رشته هايي را كه مايل به ثبت نام هستيد انتخاب نماييد .كه اين شرايط عمومي و اختصاصي براي مقاطع كارداني و كارشناسي نيز بسيار راه گشا خواهد بود .

حذف تكميل ظرفيت

در اين رابطه داوطلبان بايد از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند و وبگاه سازمان سنجش را چك نمايند اگر اطلاعيه اي در رابطه با تكميل ظرفيت كنكور سراسري 97 منتشر شود مي توانند براي ثبت نام اقدام كنند .ولي احتمالا براي كنكور سراسري 97 تكميل ظرفيت نخواهيم داشت .

مشاوران مجرب درخت دانش مي توانند اطلاعات بيشتر در رابطه با تكميل ظرفيت رشته هاي پزشكي در اختيار شما عزيزان قرار دهند . كافيست با شماره گيري 9099072943 بدون گرفتن پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و با مشاوران مجرب درخت دانش ما در ارتباط باشيد . 

 

 

 


برچسب: تكميل ظرفيت، تكميل ظرفيت 97، تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 97، تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد بهمن ماه، شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيمسال دوم 97، تكميل ظرفيت رشته هاي پزشكي،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۰:۳۱ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

بهترين منابع كنكور 98

 

 

بهترين منابع كنكور 98

در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با بهترين منابع كنكور 98 با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم .به بهترين منابع كنكور 98 در هر سه رشته ي تجربي و رياضي و انساني در ادامه مي پردازيم .اولا منابع كنكور 98 از لحاظ تست و درسنامه بايد مورد بررسي قرار بگيرند .بهترين منابع كمك آموزشي را مطابق با سال هاي دوازدهم ويازدهم و دهم توضيح خواهيم داد.عامل اصلي براي موفقيت هر داوطلب در كنكور سراسري 98  قطعا انتخاب بهترين بودجه بندي كنكور 98 مي باشد.


بودجه بندي كنكور 98

چرا بايد بهترين منابع كنكور 98 را بشناسيم ؟

از آن جا كه تغييرات زيادي در تاليف كتاب هاي درسي جديد ونيز در سيستم آموزشي بوجود آمده بايد  در درجه اول  شناخت كلي  نسبت به بهترين منابع كنكور 98 پيدا كرده و معرفي منابع كنكور 98 را انتخاب و تهيه نمود .بنابراين پرداختن به بهترين كتاب هاي تستي و آموزشي كنكور 98 امري الزاميست. 

بهترين منابع كنكور 98 تجربي

در ادامه سعي بر اين داريم كه دروس تخصصي رشته تجربي در سال دوازدهم و يازدهم و دهم را بررسي نمائيم .كه قطعا داوطلبان علاوه بر بهترين منابع كنكور 98 تجربي مي توانند با مطالعه درسنامه و منابع تستي كتب كمك آموزشي  كه تست هايي را از كتاب در اختيار داوطلبيني كه قصد بالا بردن سرعت تست زني را در كنكور 98  دارند قرار مي دهد به بهترين نتيجه اي كه مدنظرشون هست دست يابند .بنابراين پرداختن به بهترين منابع كنكور 98 تجربي امري ضروريست . 

بهترين منابع كنكور 98 تجربي نظام جديد

همان گونه كه مي‌دانيم اهميت و تاثير دروس تخصصي در موفقيت و معرفي بهترين منابع كنكور تجربي 98 نظام جديد بسيار زياد است اما همچنان به داوطلبان گرامي تاكيد مي‌كنيم كه ابتدا بايد بر روي كتب درسي وزارتي تسلط كامل داشته باشند و پس از آن به مطالعه كتاب هاي كمك آموزشي بپردازند. همان گونه كه مي‌دانيم سوالات گروه تجربي هم صورت حفظي و هم به صورت تحليلي است اما در چند سال اخير نوع و تيپ سوالات كنكور سراسري بيشتر به سمت سوالات تحليلي و مفهومي رفته و كمتر شاهد سوالات حفظي هستيم از اين روي براي پاسخ گويي به سوالات دروس تخصصي نياز به تسلط زيادي در مباحث اين دروس داريم. در اين مقاله هر كدام از دروس تخصصي را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

 

رياضي كنكور تجربي 98 

 

رياضي كنكور 98 جزو دروسي است كه دانش آموزان رشته ي تجربي معمولا ارتباط خوبي با آن برقرار نمي كنند و تعداي از دانش آموزان در يادگيري اين درس دچار مشكل هستند و به 3 گروه ضعيف ،متوسط و قوي تقسيم مي شوند .اما جاي نگراني نيست و براي اين 3 گروه كتابهاي مخصوصي جمع آوري شده كه با مطالعه ي اين كتابها داوطلبان مي توانند درصد هاي قابل قبولي از اين درس را به خود اختصاص دهند.ما به آن دسته از داوطلباني كه در اين درس ضعيف هستند كتاب آبي قلم چي و براي دانش آموزان متوسط كتاب جامع مهر وماه و براي دانش آموزان سطح بالاتر كتاب جامع خيلي سبز رو پيشنهاد مي كنيم.

شيمي كنكور تجربي 98

شيمي كنكور 98 از دروسي است كه اهميت زيادي براي دانش آموزان رشته ي تجربي دارد كه درصد بالا در اين درس تاثير زيادي در قبولي داوطلبان در كنكور خواهد داشت.به همين  دليل ما به شما كتاب كمك آموزشي شيمي مبتكران رو كه به عنوان يك منبع آموزشي جامع معرفي مي كنيم. از ديگر كتاب هاي كمك آموزشي مي توانيم به كتاب خيلي سبز اشاره كنيم.

زيست شناسي كنكور تجربي 98

با توجه به اينكه درس زيست شناسي در كنكور تجربي 98 از دروس مهم به شمار مي رود. بنابراين توصيه مي كنيم كه علاوه بر كتاب درسي در كنار آن از كتاب هاي كمك آموزشي از جمله فاگوزيست هم براي تسلط بيشتر استفاده كنيد .اين كتاب برخلاف حجم زيادي كه دارد اما با زبان ساده اي نوشته شده است .از ديگر كتاب هاي كمك آموزشي مي توانيم به كتاب همايش دكتر عمارلو اشاره كنيم.همچنين براي تقويت تست زني هم مي توانيد از كتابهاي نشر الگو هاشمي استفاده كنيد. از كتابهاي جامع در خصوص ژنتيك ،كتاب ژنتيك آرام فر از انتشارات تخته سياه  و كتاب زيست گياهي انتشارات تخته سياه هم درخصوص مباحث گياهي انتخاب مناسبي خواهد بود.

بهترين منابع زيست شناسي كنكور 98

فيزيك كنكور تجربي 98

درس فيزيك كنكور 98 جزو دروس يادگيري به حساب مي آيد به همين دليل تسلط روي اين كتاب نيازمند حل تمرين بسياريست .يعني بعد از تسلط روي كتاب درسي شما بايد براي آماده سازي خودتون از كتاب هاي كمك آموزشي هم استفاده كنيد كه ما براي شما تعدادي از كتابهاي درسي رو عنوان خواهيم كرد.درسنامه هاي گاج 

زمين شناسي كنكور تجربي 98

اما در خصوص درس زمين شناسي كنكور 98 كه بسياري از دانش آموزان اهميت زيادي براي اين درس قائل نيستند و به راحتي از كنار آن عبور مي كنند بايد بگوييم كه شما بايد اين درس را هم جزو دروس كنكوري بدانيد و مطالعه كنيد. مي توانيد از كتاب هاين مثل زمين شناسي خيلي سبز و كتاب زمين شناسي مهروماه و يا DVD دكتر چلاجور به عنوان كتاب كمك آموزشي استفاده كنيد ونتيجه ي مطلوبي بگيريد.

براي اطلاعات بيشتر و مطالعه پربازديدترين مقالات سايت تحصيلي درخت دانش در مورد منابع كنكور 98 و همچنين برنامه ريزي درسي روزانه و هفتگي كنكور سراسري 98 رياضي، تجربي و انساني مخصوص خودتان ميتوانيد با مشاوران مجرب درخت دانش از طريق شماره گيري 9099072943 بدون پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و يا بر روي لينك هاي رنگي زير كليك نماييد:

بودجه بندي كنكور تجربي 98

 

بهترين منابع كنكور 98 تجربي نظام قديم

مجموعه سوالاتي و معرفي منابع كنكور تجربي نظام قديم تجربي 98 كه در آزمون سراسري كشوري (كنكور) مي‌آيد به صورت دروس عمومي و تخصصي است كه دروس عمومي در همه‌ي 5 گرايش يكسان است. برخي از دانش آموزان به دليل پايين بودن  ضرايب دروس عمومي اغلب توجه زيادي به دروس عمومي  ندارند و برخي نيز درس هاي عمومي را حذف مي‌كنند.

 

تجربه ثابت كرده است دانش آموزاني كه درصد بالايي در اين درس هاي عمومي زده اند رتبه بهتري داشته اند نسبت كساني كه فقط درس هاي تخصصي را مطالعه كرده اند. حتي زماني كه درصد دروس تخصصي گروه اول كمتر از گروه دوم بوده اند.

بهترين منابع كنكور براي ادبيات فارسي

يك نكته مهم  در دروس عمومي وجود دارد وهيچ وقت نبايد ان را ناديده گرفت و آن اين است كه ادبيات فارسي بيشترين ضريب را در ميان دروس عمومي دارد و لازم است كه توجه ويژه‌اي به اين درس داشته باشيد. براي درس ادبيات منابع كمك آموزشي زيادي در بازار پيدا مي‌شود اما اينكه كدامشان بهترين هستند، سوال بسياري از كنكوري‌هاست. كتابهاي ادبيات موجود در بازار به سه دسته تقسيم مي‌شوند: جامع درس به درس، جامع موضوعي و تك مبحثي كه در ادامه به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.

ادبيات موضوعي گاج

بهترين كتاب جامع و مبحثي بدون شك ادبيات موضوعي گاج است. روند آموزشي اين كتاب بر اساس تيپ تست‌هاي كنكور طراحي شده و به صورت درس به درس طبق كتاب درسي نمي‌باشد. در واقع شما در هر بخش از كتاب با يك مبحث (قرابت، املا و لغت، تاريخ ادبيات، آرايه و زبان فارسي) سروكار داريد. اين كتاب در دو جلد (پرسشنامه و پاسخنامه) تهيه شده است.

ويژگي هاي كتاب

در هر بخش از اين كتاب قسمت هاي مختلفي تعبيه شده كه اطلاعاتي كلي درباره اهميت، روش و منابع مطالعه، شگرد طراحي، اصطلاحات ويژه موضوع مورد نظر مي‌دهد، در اين كتاب تابلوهايي تعبيه شده كه تيپ هاي مختلف طرح سوال درباره هر موضوع را نشان داده و در مرحله بعد تيپ ها را از لحاظ «ساختار» ، «ويژگي» و «فراواني» عناصر مورد سوال بررسي كرده است، اين كتاب غني از تست‌هاي مختلف است و سوالاتش مجموعه اي از آزمون هاي سراسري97، فني- حرفه اي97، آزمون آزمايشي سنجش، سراسري گاج و تست هاي تاليفي مي‌باشدالبته بايد توجه داشته باشييم هر كتابي براي خود مباحث راحت و مباحت مهم هست كه بايد بيشتر توجه داشته باشيم.

در پاسخنامه كتاب بر نكات كليدي و پركاربرد تاكيد شده، در قسمت قرابت معنايي ابتداي هر مفهوم توضيحات خوبي ارائه شده و تست‌هاي را به صورت درس به درس قرار داده‌اند، در بخش آرايه‌ها در ابتدا توضيحات خوبي داده شده، تست‌ها به صورت بررسي تك آرايه شروع شده و رفته رفته از تست‌هاي سخت‌تر و تركيبي تر استفاده كرده است، از نظر درسنامه و آموزش چندان كامل نيست، از اين كتاب مي‌توانيد بيشتر به عنوان منبع تست زني استفاده كنيد. به عنوان مثال درسنامه زبان فارسي در اين كتاب وجود ندارد و بيشتر بر تيپ‌هاي مختلف سوالات زبان فارسي تاكيد شده است.

ادبيات جامع خيلي سبز:

از جمله كتاب‌هاي جامع خوب كنكور مي‌توان به ادبيات جامع خيلي سبز اشاره كرد. كتابي كه ساختار و روند آموزشي آن به صورت درس به درس است. اين كتاب براي هر درس درسنامه دارد كه يكي از ويژگي‌هاي برتري اين كتاب نسبت به ادبيات موضوعي گاج به حساب مي‌آيد.

ويژگي‌هاي كتاب:

يكي از نكات مثبت اين كتاب درسنامه زبان فارسي آن است، در واقع خيلي از افرادي كه اين كتاب منبع آنها بوده به درسنامه خيلي خوب و روان مبحث زبان فارسي اشاره كردند كه بايد مباحث آسان و فصل هاي مهم اين توجه داشته باشيم، ساختار درس به درس كتاب كار را براي كنكوري هايي كه در آزمون آزمايشي شركت مي‌كنند راحت كرده است(منابع كنكور تجربي 97).

در پاسخنامه كتاب ابتداي هر درس قسمت‌هاي واژگان و املا، تاريخ ادبيات، آرايه، قرابت معنايي و نكات دستوري قرار دارد كه مربوط به همان درس است، براي آرايه‌ها شيوه كتاب به اين صورت است كه آرايه‌هاي مربوط به هر درس را بررسي مي‌كند، بنابراين موضوعي نيست.

معرفي كتاب‌هاي تك مبحثي ادبيات:

 • براي لغت، املا و واژگان: نشر الگو
 • آرايه : هفت خان خيلي سبز
 • زبان فارسي : هفت خان خيلي سبز يا پنج بحث زبان فارسي الگو
 • قرابت معنايي: دريافت يا نشر الگو
 • تاريخ ادبيات: نشر الگو يا لقمه مهر و ماه

بهترين منابع كنكور براي عربي(منابع كنكور تجربي 97):

از آن جايي كه درس عربي بدقلق است استفاده از يك منبع آموزشي مناسب مي‌تواند به خوبي اين درس را برايتان سهل و آسان كند. دو منبع كمك آموزشي جامع در بازار موجود است كه از نظر ما با اختلاف بهترين هستند و در جزو بهترين منابع كنكور 97به شمار مي‌روند. اين كتاب‌ها در هر سطحي كه باشيد به دردتان مي‌خورد: جامع خيلي سبز و جامع كامل گاج.

عربي جامع خيلي سبز (غزال موسوي):

با انتشارات خيلي سبز حتما آشنايي داريد، سبك خاص كتاب‌هايشان و درسنامه‌هاي خودماني كه از پر از شوخي‌هاي مولف هست طرفداران زيادي دارد. كتاب جامع عربي خيلي سبز هم از اين سبك خاص دور نمانده و مثل باقي كتاب‌ها بيان شيوايي دارد.

نكته قابل توجه:

در تمامي دروس بايد به حذفيات كنكور و تغييرات كتاب درسي براي كنكور 97 توجه داشته باشيم. كه اين مباحث در طرف مقابل ضرايب دروس،  فصل هاي مهم و همچنين فصل هاي آسان را بايد با برنامه ريزي بيشتر مورد مطالعه قرار دهيم.

ويژگي‌هاي كتاب:
 • درسنامه هر مبحث مفصل بوده و براي آموزش كامل درس عربي مناسب است.
 • درسنامهٔ ساده و رواني كه دارد باعث شده در درسي عربي در هر سطحي كه باشيد، برايتان مناسب است.
 • تست‌هاي هر مبحث به ۳ قسمت كنكوري، سنجش و تأليفي تفكيك شده‌اند(منابع كنكور تجربي 97).
 • پاسخ‌نامهٔ تشريحي پر باري دارد كه به غير از گزينهٔ صحيح، علت رد ساير گزينه‌ها را هم برايتان توضيح داده
 • تله‌هاي كنكوري، تكنيك‌ها و مهارت‌هاي تست‌زني در بخش‌هايي از درس‌نامه و پاسخ‌نامه قرار داده شده
كتاب عربي كامل گاج:

انتشارات گاج هم هميشه براي هر درسي يك منبع خوب رو مي‌كند، كتاب كامل گاج هم از جمله منابع كمك آموزشي فوق‌العاده به شمار مي‌رود.

ويژگي هاي كتاب:

 • ساختار كتاب به اين صورت است كه ابتدا در قالب درسنامه نكاتي آموزش داده شده و در قسمت بعد تست‌ها ارائه شدند و بعد از آن پاسخ تشريحي وجود دارد.
 • كليه قواعد عربي كنكور به شيوهٔ درس به درس ارائه شده است.
 • درسنامه‌هاي كاربردي براي آموزش مهارت‌هاي ترجمه در كتاب گنجانده شده است.
 • قواعد سال اول دبيرستان به همراه پرسش‌هاي چهار گزينه‌اي مرور شده است.
 • از لحاظ تست بسيار غني هست و تمام پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي سراسري و آزمايشي سنجش با پاسخ‌هاي كاملاً تشريحي در آن ديده مي‌شود.
 • خلاصه‌اي از تمام مباحث عربي كنكور براي مرور سريع در دوران جمع بندي ارائه شده است.
نگاه كلي به منابع عربي:

منابعي كه معرفي كرديم براي منابع كنكور تجربي 98 جزو بهترين‌ها هستند، قطعا منابع خوب ديگري هم در بازار وجود دارد و اما دو منبعي كه معرفي كرديم گل سر سبدشان است! كتاب فوت و فن خيلي سبز، كتاب اياد فيلي انتشارات مبتكران و… هم جزو منابع خوب به شمار مي‌روند اما ترجبحاً استفاده از كتاب جامع خيلي سبز و كتاب كامل گاج را توصيه مي‌كنيم.

 

بهترين منابع كنكور 98 رياضي

در ادامه سعي بر اين داريم كه دروس تخصصي رشته رياضي در سال دوازدهم و يازدهم و دهم را بررسي نمائيم .كه قطعا داوطلبان  علاوه بر بهترين منابع كنكور 98 رياضي مي توانند با مطالعه درسنامه و منابع تستي كتب كمك آموزشي  كه تست هايي را از كتاب در اختيار داوطلبيني كه قصد بالا بردن سرعت تست زني را در كنكور 98  دارند قرار مي دهد به بهترين نتيجه اي كه مدنظرشون هست دست يابند .بنابراين پرداختن به بهترين منابع كنكور 98 رياضي و بودجه بندي كنكور رياضي 98 امري ضروريست . 

بهترين منابع كنكور 98رياضي نظام جديد

به صورت مختصر الگوهاي كاربردي در بهترين منابع رياضي كنكور 98 نظام جديد را تشريح خواهيم كرد. هر كدام از مباحث رياضي از مثلثات گرفته تا مشتق و كاربرد مشتق داراي فرمولهاي متعدد و زيادي است كه سنگ جلوي پاي شما براي يادگيري و حل تست هاي رياضي محسوب مي شود. اما استاد منتظري با الگوهاي ساده به صورت بسيار شگفت انگيز و جذاب رياضي را تدريس ميكنند. براي هر مبحث يك راهكار ساده يا الگو ارائه ميدهد.

 

 • الگوي عقربهn سر در آموزش مبحث مثلثات

 • با استفاده از اين الگو ديگر نياز نيست روابط معادلاتي حفظ شود، ميتوانيد زوايايي دايره در ناحيه­ هاي مختلف را بسادگي بدست بياريد. اين الگو در مبحث نوسان و موج درس فيزيك نيز، براي تغييرات زاويه بسيار كاربردي است و در اين زمينه نيز مي تواند به شما كمك كند.

  • الگوي ماشين در مبحث توابعfog

  در اين الگو شما مي توانيد يك ورودي به ماشين الگو بدهيد كه يك خروج به دست ميدهد، براساس تابع ماشين، ميتوانيد توابع fog وgof  را بدست بياوريد. يا به عبارت ديگردر اين الگو X وارد ماشين مي شود كه اين الگوچه تابع f باشد چه تابع g به سادگي توابع fog و gof  را به دست آوريد.

  ساير الگوهاي كاربردي رياضي جامع حرف آخر

  • الگوي حل مشتق بدون روابط مشتق با استفاده از نمودار
  • الگوي انيميشن شكلي براي مبحث معادلات و نامعادلات
  • الگوي جامع براي حل سوالات دايره، بيضي، هذلولي و سهمي در مقاطع مخروطي
  ويژگي هاي رياضي جامع حرف آخر به صورت مختصر

   

  • آموزش جامع و كامل رياضي
  • آموزش مفهومي و شهودي رياضي
  • ارائه راهكارهاي ساده محاسباتي
  • ارائه راهكارهاي سريع تست زني
  • حل تست هاي كنكوري داخل و خارج كشور
  • حل تست هاي تاليفي
  • زمان مناسب تدريس متناسب با برنامه داوطلبان

   

   

  بهترين منابع كنكور 98 رياضي نظام قديم

  بهترين منابع كنكور رياضي 98 نظام قديم كه ميخواهيم خدمت شما معرفي كنيم به صورت الگو محور تدريس شده است. شايد خيلي از شما دانش آموزان و داوطلبان كنكور بپرسيد كه الگو چيست و چه كاربردي دارد؟

   

  منظور از الگو، راهكارهاي ساده و كوتاه براي حل مسائل رياضي است. با اين الگوها ديگر نيازبه حفظ كردن فرمول نيست. براي هر بخش از رياضي يك الگو يا راهكار ساده ارائه شده است. مبدع اين الگوها استادان دبيري رياضي دبيرستانهاي تهران هستند، كه در كارنامه تدريس خود سابقه 30 سال تدريس رياضي را دارند و براي همه مباحث رياضي يك الگو ارائه داده اند. جالب اينجاست كه همه اين راهكارهاي ساده به صورت كاملا تصويري و مفهومي تدريس ميشود.

  هر بحث در رياضي داراي فرمولها و تكنيك هاي متعددي است كه گاها خيلي از كمك كنكورها آن را توسعه و افزايش ميدهند و بجاي كاهش بارآموزش سبب سنگيني مباحث ميشوند. اما در بهترين منبع رياضي كنكور 98 با چند الگوي انگشت شمار مي توانيد در كمترين زمان تمام رياضي را يكبار براي ياد بگيريد.

   

  بهترين منابع كنكور سراسري 98

   

  بهترين منابع كنكور 98 انساني

  در ادامه سعي بر اين داريم كه دروس تخصصي رشته انساني در سال دوازدهم و يازدهم و دهم را بررسي نمائيم .كه قطعا داوطلبان  علاوه بر بهترين منابع كنكور 98 انساني مي توانند با مطالعه درسنامه و منابع تستي كتب كمك آموزشي  كه تست هايي را از كتاب در اختيار داوطلبيني كه قصد بالا بردن سرعت تست زني را در كنكور 98  دارند قرار مي دهد به بهترين نتيجه اي كه مدنظرشون هست دست يابند .بنابراين پرداختن به بهترين منابع كنكور 98 انساني امري ضروريست . 

  بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام جديد

  از آنجايي كه هر دانش آموز رشته علوم انساني بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام جديددر يك سطح و  بار علمي مخصوص به خود شروع به تهيه برنامه ريزي براي كنكور مي كند، لذا نمي توان براي تمام دانش آموزان رشته علوم انساني در هر وضعيت تحصيلي، يك نوع منبع مشخص را براي هر درس مشخص نمود. زيرا كه دانش آموزي با وضعيت تحصيلي متوسط و درسطح پايه  براي آمادگي كنكور ايستاده باشد با دانش آموز هم كلاسي خود با بار علمي بالاتر را نمي توان با يك برنامه ريزي، معرفي بودجه بندي كنكور انساني 98 و يك منبع راهنمايي و مشاوره نمود

   

   

  چون منبع معرفي شده براي دانش آموز اولي بايد حتما ريز تر و شفاف تر تمام مسائل را از ابتدا تشريح كرده و فهم آن براي دانش آموز ساده تر باشد تا كم كم با پيشرفت برنامه در مراحل بعدي منابع نيز براي او تغيير يابند. اما اين منابع معرفي شده در مرحله ي يك برنامه ريزي شاگرد اول، براي دومي كتابي خسته كننده و وقت گير است و در عين حال از مطالعه آن لذتي نخواهد برد.

   

   

  بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام قديم

  بهترين منابع درس ادبيات فارسي نظام قديم 98

  - ادبيات فارسي 2 ، كد كتاب 220/1 ، سال دوم دبيرستان ، چاپ 1394 ، درس عمومي كليه رشته ها

   

   

  2- ادبيات فارسي 3 ، كد كتاب249/2 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ، درس اختصاصي علوم انساني

   

  3- زبان و ادبيات فارسي عمومي ،كد كتاب 283/1 ، پيش دانشگاهي ، چاپ 1396 ، درس عمومي كليه رشته ها

  4- زبان فارسي 3 ، كد كتاب 249/4 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395  ، درس اختصاصي علوم انساني

  بهترين منابع درس عربي نظام قديم 98

  1- عربي 2 ، كد كتاب 224/2 ، سال دوم دبيرستان ، چاپ 1394 ، درس اختصاصي علوم انساني

  2- عربي3 ، كد كتاب 254/2 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ، درس اختصاصي علوم انساني

  بهترين منابع درس ديني و زندگي نظام قديم 98

  1- قرآن و تعليمات ديني 2 ( دين و زندگي )  ، كد كتاب 222 ، سال دوم دبيرستان ، چاپ 1394 ، درس عمومي كليه رشته ها

  2- قرآن و تعليمات ديني 3 ( دين و زندگي ) كد كتاب 251 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ، درس عمومي كليه رشته ها

  3- معارف اسلامي ( دين و زندگي ) كد كتاب 258/1 ، پيش دانشگاهي ، چاپ 1396 ، درس عمومي كليه رشته ها

  بهترين منابع درس زبان انگليسي نظام قديم 98

  1- انگليسي 3 ، كد كتاب 252/1 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ،  درس عمومي كليه رشته ها

  2- انگليسي 1 و 2 ، كد كتاب 284/1 ، پيش دانشگاهي ، چاپ 1396 ، درس عمومي كليه رشته ها


  برچسب: بهترين منابع كنكور 98، بودجه بندي كنكور 98، بهترين منابع كنكور تجربي 98 نظام جديد، رياضي كنكور 98، شيمي كنكور 98، ر، فيزيك كنكور 98، زمين شناسي كنكور 98، منابع كنكور تجربي 97، بودجه بندي كنكور رياضي 98، بهترين منبع رياضي كنكور 98، بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام جديد، بودجه بندي كنكور انساني 98، منابع كنكور تجربي نظام قديم تجربي 98،،
  ادامه مطلب
  امتیاز:
   
  بازدید:
  + نوشته شده: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۸:۳۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

  بهترين منابع كنكور 98

   

   

  بهترين منابع كنكور 98

  در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به سوالات داوطلباني كه در رابطه با بهترين منابع كنكور 98 با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهيم .به بهترين منابع كنكور 98 در هر سه رشته ي تجربي و رياضي و انساني در ادامه مي پردازيم .اولا منابع كنكور 98 از لحاظ تست و درسنامه بايد مورد بررسي قرار بگيرند .بهترين منابع كمك آموزشي را مطابق با سال هاي دوازدهم ويازدهم و دهم توضيح خواهيم داد.عامل اصلي براي موفقيت هر داوطلب در كنكور سراسري 98  قطعا انتخاب بهترين بودجه بندي كنكور 98 مي باشد.


  بودجه بندي كنكور 98

  چرا بايد بهترين منابع كنكور 98 را بشناسيم ؟

  از آن جا كه تغييرات زيادي در تاليف كتاب هاي درسي جديد ونيز در سيستم آموزشي بوجود آمده بايد  در درجه اول  شناخت كلي  نسبت به بهترين منابع كنكور 98 پيدا كرده و معرفي منابع كنكور 98 را انتخاب و تهيه نمود .بنابراين پرداختن به بهترين كتاب هاي تستي و آموزشي كنكور 98 امري الزاميست. 

  بهترين منابع كنكور 98 تجربي

  در ادامه سعي بر اين داريم كه دروس تخصصي رشته تجربي در سال دوازدهم و يازدهم و دهم را بررسي نمائيم .كه قطعا داوطلبان علاوه بر بهترين منابع كنكور 98 تجربي مي توانند با مطالعه درسنامه و منابع تستي كتب كمك آموزشي  كه تست هايي را از كتاب در اختيار داوطلبيني كه قصد بالا بردن سرعت تست زني را در كنكور 98  دارند قرار مي دهد به بهترين نتيجه اي كه مدنظرشون هست دست يابند .بنابراين پرداختن به بهترين منابع كنكور 98 تجربي امري ضروريست . 

  بهترين منابع كنكور 98 تجربي نظام جديد

  همان گونه كه مي‌دانيم اهميت و تاثير دروس تخصصي در موفقيت و معرفي بهترين منابع كنكور تجربي 98 نظام جديد بسيار زياد است اما همچنان به داوطلبان گرامي تاكيد مي‌كنيم كه ابتدا بايد بر روي كتب درسي وزارتي تسلط كامل داشته باشند و پس از آن به مطالعه كتاب هاي كمك آموزشي بپردازند. همان گونه كه مي‌دانيم سوالات گروه تجربي هم صورت حفظي و هم به صورت تحليلي است اما در چند سال اخير نوع و تيپ سوالات كنكور سراسري بيشتر به سمت سوالات تحليلي و مفهومي رفته و كمتر شاهد سوالات حفظي هستيم از اين روي براي پاسخ گويي به سوالات دروس تخصصي نياز به تسلط زيادي در مباحث اين دروس داريم. در اين مقاله هر كدام از دروس تخصصي را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

   

  رياضي كنكور تجربي 98 

   

  رياضي كنكور 98 جزو دروسي است كه دانش آموزان رشته ي تجربي معمولا ارتباط خوبي با آن برقرار نمي كنند و تعداي از دانش آموزان در يادگيري اين درس دچار مشكل هستند و به 3 گروه ضعيف ،متوسط و قوي تقسيم مي شوند .اما جاي نگراني نيست و براي اين 3 گروه كتابهاي مخصوصي جمع آوري شده كه با مطالعه ي اين كتابها داوطلبان مي توانند درصد هاي قابل قبولي از اين درس را به خود اختصاص دهند.ما به آن دسته از داوطلباني كه در اين درس ضعيف هستند كتاب آبي قلم چي و براي دانش آموزان متوسط كتاب جامع مهر وماه و براي دانش آموزان سطح بالاتر كتاب جامع خيلي سبز رو پيشنهاد مي كنيم.

  شيمي كنكور تجربي 98

  شيمي كنكور 98 از دروسي است كه اهميت زيادي براي دانش آموزان رشته ي تجربي دارد كه درصد بالا در اين درس تاثير زيادي در قبولي داوطلبان در كنكور خواهد داشت.به همين  دليل ما به شما كتاب كمك آموزشي شيمي مبتكران رو كه به عنوان يك منبع آموزشي جامع معرفي مي كنيم. از ديگر كتاب هاي كمك آموزشي مي توانيم به كتاب خيلي سبز اشاره كنيم.

  زيست شناسي كنكور تجربي 98

  با توجه به اينكه درس زيست شناسي در كنكور تجربي 98 از دروس مهم به شمار مي رود. بنابراين توصيه مي كنيم كه علاوه بر كتاب درسي در كنار آن از كتاب هاي كمك آموزشي از جمله فاگوزيست هم براي تسلط بيشتر استفاده كنيد .اين كتاب برخلاف حجم زيادي كه دارد اما با زبان ساده اي نوشته شده است .از ديگر كتاب هاي كمك آموزشي مي توانيم به كتاب همايش دكتر عمارلو اشاره كنيم.همچنين براي تقويت تست زني هم مي توانيد از كتابهاي نشر الگو هاشمي استفاده كنيد. از كتابهاي جامع در خصوص ژنتيك ،كتاب ژنتيك آرام فر از انتشارات تخته سياه  و كتاب زيست گياهي انتشارات تخته سياه هم درخصوص مباحث گياهي انتخاب مناسبي خواهد بود.

  بهترين منابع زيست شناسي كنكور 98

  فيزيك كنكور تجربي 98

  درس فيزيك كنكور 98 جزو دروس يادگيري به حساب مي آيد به همين دليل تسلط روي اين كتاب نيازمند حل تمرين بسياريست .يعني بعد از تسلط روي كتاب درسي شما بايد براي آماده سازي خودتون از كتاب هاي كمك آموزشي هم استفاده كنيد كه ما براي شما تعدادي از كتابهاي درسي رو عنوان خواهيم كرد.درسنامه هاي گاج 

  زمين شناسي كنكور تجربي 98

  اما در خصوص درس زمين شناسي كنكور 98 كه بسياري از دانش آموزان اهميت زيادي براي اين درس قائل نيستند و به راحتي از كنار آن عبور مي كنند بايد بگوييم كه شما بايد اين درس را هم جزو دروس كنكوري بدانيد و مطالعه كنيد. مي توانيد از كتاب هاين مثل زمين شناسي خيلي سبز و كتاب زمين شناسي مهروماه و يا DVD دكتر چلاجور به عنوان كتاب كمك آموزشي استفاده كنيد ونتيجه ي مطلوبي بگيريد.

  براي اطلاعات بيشتر و مطالعه پربازديدترين مقالات سايت تحصيلي درخت دانش در مورد منابع كنكور 98 و همچنين برنامه ريزي درسي روزانه و هفتگي كنكور سراسري 98 رياضي، تجربي و انساني مخصوص خودتان ميتوانيد با مشاوران مجرب درخت دانش از طريق شماره گيري 9099072943 بدون پيش شماره و از طريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و يا بر روي لينك هاي رنگي زير كليك نماييد:

  بودجه بندي كنكور تجربي 98

   

  بهترين منابع كنكور 98 تجربي نظام قديم

  مجموعه سوالاتي و معرفي منابع كنكور تجربي نظام قديم تجربي 98 كه در آزمون سراسري كشوري (كنكور) مي‌آيد به صورت دروس عمومي و تخصصي است كه دروس عمومي در همه‌ي 5 گرايش يكسان است. برخي از دانش آموزان به دليل پايين بودن  ضرايب دروس عمومي اغلب توجه زيادي به دروس عمومي  ندارند و برخي نيز درس هاي عمومي را حذف مي‌كنند.

   

  تجربه ثابت كرده است دانش آموزاني كه درصد بالايي در اين درس هاي عمومي زده اند رتبه بهتري داشته اند نسبت كساني كه فقط درس هاي تخصصي را مطالعه كرده اند. حتي زماني كه درصد دروس تخصصي گروه اول كمتر از گروه دوم بوده اند.

  بهترين منابع كنكور براي ادبيات فارسي

  يك نكته مهم  در دروس عمومي وجود دارد وهيچ وقت نبايد ان را ناديده گرفت و آن اين است كه ادبيات فارسي بيشترين ضريب را در ميان دروس عمومي دارد و لازم است كه توجه ويژه‌اي به اين درس داشته باشيد. براي درس ادبيات منابع كمك آموزشي زيادي در بازار پيدا مي‌شود اما اينكه كدامشان بهترين هستند، سوال بسياري از كنكوري‌هاست. كتابهاي ادبيات موجود در بازار به سه دسته تقسيم مي‌شوند: جامع درس به درس، جامع موضوعي و تك مبحثي كه در ادامه به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.

  ادبيات موضوعي گاج

  بهترين كتاب جامع و مبحثي بدون شك ادبيات موضوعي گاج است. روند آموزشي اين كتاب بر اساس تيپ تست‌هاي كنكور طراحي شده و به صورت درس به درس طبق كتاب درسي نمي‌باشد. در واقع شما در هر بخش از كتاب با يك مبحث (قرابت، املا و لغت، تاريخ ادبيات، آرايه و زبان فارسي) سروكار داريد. اين كتاب در دو جلد (پرسشنامه و پاسخنامه) تهيه شده است.

  ويژگي هاي كتاب

  در هر بخش از اين كتاب قسمت هاي مختلفي تعبيه شده كه اطلاعاتي كلي درباره اهميت، روش و منابع مطالعه، شگرد طراحي، اصطلاحات ويژه موضوع مورد نظر مي‌دهد، در اين كتاب تابلوهايي تعبيه شده كه تيپ هاي مختلف طرح سوال درباره هر موضوع را نشان داده و در مرحله بعد تيپ ها را از لحاظ «ساختار» ، «ويژگي» و «فراواني» عناصر مورد سوال بررسي كرده است، اين كتاب غني از تست‌هاي مختلف است و سوالاتش مجموعه اي از آزمون هاي سراسري97، فني- حرفه اي97، آزمون آزمايشي سنجش، سراسري گاج و تست هاي تاليفي مي‌باشدالبته بايد توجه داشته باشييم هر كتابي براي خود مباحث راحت و مباحت مهم هست كه بايد بيشتر توجه داشته باشيم.

  در پاسخنامه كتاب بر نكات كليدي و پركاربرد تاكيد شده، در قسمت قرابت معنايي ابتداي هر مفهوم توضيحات خوبي ارائه شده و تست‌هاي را به صورت درس به درس قرار داده‌اند، در بخش آرايه‌ها در ابتدا توضيحات خوبي داده شده، تست‌ها به صورت بررسي تك آرايه شروع شده و رفته رفته از تست‌هاي سخت‌تر و تركيبي تر استفاده كرده است، از نظر درسنامه و آموزش چندان كامل نيست، از اين كتاب مي‌توانيد بيشتر به عنوان منبع تست زني استفاده كنيد. به عنوان مثال درسنامه زبان فارسي در اين كتاب وجود ندارد و بيشتر بر تيپ‌هاي مختلف سوالات زبان فارسي تاكيد شده است.

  ادبيات جامع خيلي سبز:

  از جمله كتاب‌هاي جامع خوب كنكور مي‌توان به ادبيات جامع خيلي سبز اشاره كرد. كتابي كه ساختار و روند آموزشي آن به صورت درس به درس است. اين كتاب براي هر درس درسنامه دارد كه يكي از ويژگي‌هاي برتري اين كتاب نسبت به ادبيات موضوعي گاج به حساب مي‌آيد.

  ويژگي‌هاي كتاب:

  يكي از نكات مثبت اين كتاب درسنامه زبان فارسي آن است، در واقع خيلي از افرادي كه اين كتاب منبع آنها بوده به درسنامه خيلي خوب و روان مبحث زبان فارسي اشاره كردند كه بايد مباحث آسان و فصل هاي مهم اين توجه داشته باشيم، ساختار درس به درس كتاب كار را براي كنكوري هايي كه در آزمون آزمايشي شركت مي‌كنند راحت كرده است(منابع كنكور تجربي 97).

  در پاسخنامه كتاب ابتداي هر درس قسمت‌هاي واژگان و املا، تاريخ ادبيات، آرايه، قرابت معنايي و نكات دستوري قرار دارد كه مربوط به همان درس است، براي آرايه‌ها شيوه كتاب به اين صورت است كه آرايه‌هاي مربوط به هر درس را بررسي مي‌كند، بنابراين موضوعي نيست.

  معرفي كتاب‌هاي تك مبحثي ادبيات:

  • براي لغت، املا و واژگان: نشر الگو
  • آرايه : هفت خان خيلي سبز
  • زبان فارسي : هفت خان خيلي سبز يا پنج بحث زبان فارسي الگو
  • قرابت معنايي: دريافت يا نشر الگو
  • تاريخ ادبيات: نشر الگو يا لقمه مهر و ماه

  بهترين منابع كنكور براي عربي(منابع كنكور تجربي 97):

  از آن جايي كه درس عربي بدقلق است استفاده از يك منبع آموزشي مناسب مي‌تواند به خوبي اين درس را برايتان سهل و آسان كند. دو منبع كمك آموزشي جامع در بازار موجود است كه از نظر ما با اختلاف بهترين هستند و در جزو بهترين منابع كنكور 97به شمار مي‌روند. اين كتاب‌ها در هر سطحي كه باشيد به دردتان مي‌خورد: جامع خيلي سبز و جامع كامل گاج.

  عربي جامع خيلي سبز (غزال موسوي):

  با انتشارات خيلي سبز حتما آشنايي داريد، سبك خاص كتاب‌هايشان و درسنامه‌هاي خودماني كه از پر از شوخي‌هاي مولف هست طرفداران زيادي دارد. كتاب جامع عربي خيلي سبز هم از اين سبك خاص دور نمانده و مثل باقي كتاب‌ها بيان شيوايي دارد.

  نكته قابل توجه:

  در تمامي دروس بايد به حذفيات كنكور و تغييرات كتاب درسي براي كنكور 97 توجه داشته باشيم. كه اين مباحث در طرف مقابل ضرايب دروس،  فصل هاي مهم و همچنين فصل هاي آسان را بايد با برنامه ريزي بيشتر مورد مطالعه قرار دهيم.

  ويژگي‌هاي كتاب:
  • درسنامه هر مبحث مفصل بوده و براي آموزش كامل درس عربي مناسب است.
  • درسنامهٔ ساده و رواني كه دارد باعث شده در درسي عربي در هر سطحي كه باشيد، برايتان مناسب است.
  • تست‌هاي هر مبحث به ۳ قسمت كنكوري، سنجش و تأليفي تفكيك شده‌اند(منابع كنكور تجربي 97).
  • پاسخ‌نامهٔ تشريحي پر باري دارد كه به غير از گزينهٔ صحيح، علت رد ساير گزينه‌ها را هم برايتان توضيح داده
  • تله‌هاي كنكوري، تكنيك‌ها و مهارت‌هاي تست‌زني در بخش‌هايي از درس‌نامه و پاسخ‌نامه قرار داده شده
  كتاب عربي كامل گاج:

  انتشارات گاج هم هميشه براي هر درسي يك منبع خوب رو مي‌كند، كتاب كامل گاج هم از جمله منابع كمك آموزشي فوق‌العاده به شمار مي‌رود.

  ويژگي هاي كتاب:

  • ساختار كتاب به اين صورت است كه ابتدا در قالب درسنامه نكاتي آموزش داده شده و در قسمت بعد تست‌ها ارائه شدند و بعد از آن پاسخ تشريحي وجود دارد.
  • كليه قواعد عربي كنكور به شيوهٔ درس به درس ارائه شده است.
  • درسنامه‌هاي كاربردي براي آموزش مهارت‌هاي ترجمه در كتاب گنجانده شده است.
  • قواعد سال اول دبيرستان به همراه پرسش‌هاي چهار گزينه‌اي مرور شده است.
  • از لحاظ تست بسيار غني هست و تمام پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي سراسري و آزمايشي سنجش با پاسخ‌هاي كاملاً تشريحي در آن ديده مي‌شود.
  • خلاصه‌اي از تمام مباحث عربي كنكور براي مرور سريع در دوران جمع بندي ارائه شده است.
  نگاه كلي به منابع عربي:

  منابعي كه معرفي كرديم براي منابع كنكور تجربي 98 جزو بهترين‌ها هستند، قطعا منابع خوب ديگري هم در بازار وجود دارد و اما دو منبعي كه معرفي كرديم گل سر سبدشان است! كتاب فوت و فن خيلي سبز، كتاب اياد فيلي انتشارات مبتكران و… هم جزو منابع خوب به شمار مي‌روند اما ترجبحاً استفاده از كتاب جامع خيلي سبز و كتاب كامل گاج را توصيه مي‌كنيم.

   

  بهترين منابع كنكور 98 رياضي

  در ادامه سعي بر اين داريم كه دروس تخصصي رشته رياضي در سال دوازدهم و يازدهم و دهم را بررسي نمائيم .كه قطعا داوطلبان  علاوه بر بهترين منابع كنكور 98 رياضي مي توانند با مطالعه درسنامه و منابع تستي كتب كمك آموزشي  كه تست هايي را از كتاب در اختيار داوطلبيني كه قصد بالا بردن سرعت تست زني را در كنكور 98  دارند قرار مي دهد به بهترين نتيجه اي كه مدنظرشون هست دست يابند .بنابراين پرداختن به بهترين منابع كنكور 98 رياضي و بودجه بندي كنكور رياضي 98 امري ضروريست . 

  بهترين منابع كنكور 98رياضي نظام جديد

  به صورت مختصر الگوهاي كاربردي در بهترين منابع رياضي كنكور 98 نظام جديد را تشريح خواهيم كرد. هر كدام از مباحث رياضي از مثلثات گرفته تا مشتق و كاربرد مشتق داراي فرمولهاي متعدد و زيادي است كه سنگ جلوي پاي شما براي يادگيري و حل تست هاي رياضي محسوب مي شود. اما استاد منتظري با الگوهاي ساده به صورت بسيار شگفت انگيز و جذاب رياضي را تدريس ميكنند. براي هر مبحث يك راهكار ساده يا الگو ارائه ميدهد.

   

 • الگوي عقربهn سر در آموزش مبحث مثلثات

 • با استفاده از اين الگو ديگر نياز نيست روابط معادلاتي حفظ شود، ميتوانيد زوايايي دايره در ناحيه­ هاي مختلف را بسادگي بدست بياريد. اين الگو در مبحث نوسان و موج درس فيزيك نيز، براي تغييرات زاويه بسيار كاربردي است و در اين زمينه نيز مي تواند به شما كمك كند.

  • الگوي ماشين در مبحث توابعfog

  در اين الگو شما مي توانيد يك ورودي به ماشين الگو بدهيد كه يك خروج به دست ميدهد، براساس تابع ماشين، ميتوانيد توابع fog وgof  را بدست بياوريد. يا به عبارت ديگردر اين الگو X وارد ماشين مي شود كه اين الگوچه تابع f باشد چه تابع g به سادگي توابع fog و gof  را به دست آوريد.

  ساير الگوهاي كاربردي رياضي جامع حرف آخر

  • الگوي حل مشتق بدون روابط مشتق با استفاده از نمودار
  • الگوي انيميشن شكلي براي مبحث معادلات و نامعادلات
  • الگوي جامع براي حل سوالات دايره، بيضي، هذلولي و سهمي در مقاطع مخروطي
  ويژگي هاي رياضي جامع حرف آخر به صورت مختصر

   

  • آموزش جامع و كامل رياضي
  • آموزش مفهومي و شهودي رياضي
  • ارائه راهكارهاي ساده محاسباتي
  • ارائه راهكارهاي سريع تست زني
  • حل تست هاي كنكوري داخل و خارج كشور
  • حل تست هاي تاليفي
  • زمان مناسب تدريس متناسب با برنامه داوطلبان

   

   

  بهترين منابع كنكور 98 رياضي نظام قديم

  بهترين منابع كنكور رياضي 98 نظام قديم كه ميخواهيم خدمت شما معرفي كنيم به صورت الگو محور تدريس شده است. شايد خيلي از شما دانش آموزان و داوطلبان كنكور بپرسيد كه الگو چيست و چه كاربردي دارد؟

   

  منظور از الگو، راهكارهاي ساده و كوتاه براي حل مسائل رياضي است. با اين الگوها ديگر نيازبه حفظ كردن فرمول نيست. براي هر بخش از رياضي يك الگو يا راهكار ساده ارائه شده است. مبدع اين الگوها استادان دبيري رياضي دبيرستانهاي تهران هستند، كه در كارنامه تدريس خود سابقه 30 سال تدريس رياضي را دارند و براي همه مباحث رياضي يك الگو ارائه داده اند. جالب اينجاست كه همه اين راهكارهاي ساده به صورت كاملا تصويري و مفهومي تدريس ميشود.

  هر بحث در رياضي داراي فرمولها و تكنيك هاي متعددي است كه گاها خيلي از كمك كنكورها آن را توسعه و افزايش ميدهند و بجاي كاهش بارآموزش سبب سنگيني مباحث ميشوند. اما در بهترين منبع رياضي كنكور 98 با چند الگوي انگشت شمار مي توانيد در كمترين زمان تمام رياضي را يكبار براي ياد بگيريد.

   

  بهترين منابع كنكور سراسري 98

   

  بهترين منابع كنكور 98 انساني

  در ادامه سعي بر اين داريم كه دروس تخصصي رشته انساني در سال دوازدهم و يازدهم و دهم را بررسي نمائيم .كه قطعا داوطلبان  علاوه بر بهترين منابع كنكور 98 انساني مي توانند با مطالعه درسنامه و منابع تستي كتب كمك آموزشي  كه تست هايي را از كتاب در اختيار داوطلبيني كه قصد بالا بردن سرعت تست زني را در كنكور 98  دارند قرار مي دهد به بهترين نتيجه اي كه مدنظرشون هست دست يابند .بنابراين پرداختن به بهترين منابع كنكور 98 انساني امري ضروريست . 

  بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام جديد

  از آنجايي كه هر دانش آموز رشته علوم انساني بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام جديددر يك سطح و  بار علمي مخصوص به خود شروع به تهيه برنامه ريزي براي كنكور مي كند، لذا نمي توان براي تمام دانش آموزان رشته علوم انساني در هر وضعيت تحصيلي، يك نوع منبع مشخص را براي هر درس مشخص نمود. زيرا كه دانش آموزي با وضعيت تحصيلي متوسط و درسطح پايه  براي آمادگي كنكور ايستاده باشد با دانش آموز هم كلاسي خود با بار علمي بالاتر را نمي توان با يك برنامه ريزي، معرفي بودجه بندي كنكور انساني 98 و يك منبع راهنمايي و مشاوره نمود

   

   

  چون منبع معرفي شده براي دانش آموز اولي بايد حتما ريز تر و شفاف تر تمام مسائل را از ابتدا تشريح كرده و فهم آن براي دانش آموز ساده تر باشد تا كم كم با پيشرفت برنامه در مراحل بعدي منابع نيز براي او تغيير يابند. اما اين منابع معرفي شده در مرحله ي يك برنامه ريزي شاگرد اول، براي دومي كتابي خسته كننده و وقت گير است و در عين حال از مطالعه آن لذتي نخواهد برد.

   

   

  بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام قديم

  بهترين منابع درس ادبيات فارسي نظام قديم 98

  - ادبيات فارسي 2 ، كد كتاب 220/1 ، سال دوم دبيرستان ، چاپ 1394 ، درس عمومي كليه رشته ها

   

   

  2- ادبيات فارسي 3 ، كد كتاب249/2 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ، درس اختصاصي علوم انساني

   

  3- زبان و ادبيات فارسي عمومي ،كد كتاب 283/1 ، پيش دانشگاهي ، چاپ 1396 ، درس عمومي كليه رشته ها

  4- زبان فارسي 3 ، كد كتاب 249/4 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395  ، درس اختصاصي علوم انساني

  بهترين منابع درس عربي نظام قديم 98

  1- عربي 2 ، كد كتاب 224/2 ، سال دوم دبيرستان ، چاپ 1394 ، درس اختصاصي علوم انساني

  2- عربي3 ، كد كتاب 254/2 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ، درس اختصاصي علوم انساني

  بهترين منابع درس ديني و زندگي نظام قديم 98

  1- قرآن و تعليمات ديني 2 ( دين و زندگي )  ، كد كتاب 222 ، سال دوم دبيرستان ، چاپ 1394 ، درس عمومي كليه رشته ها

  2- قرآن و تعليمات ديني 3 ( دين و زندگي ) كد كتاب 251 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ، درس عمومي كليه رشته ها

  3- معارف اسلامي ( دين و زندگي ) كد كتاب 258/1 ، پيش دانشگاهي ، چاپ 1396 ، درس عمومي كليه رشته ها

  بهترين منابع درس زبان انگليسي نظام قديم 98

  1- انگليسي 3 ، كد كتاب 252/1 ، سال سوم دبيرستان ، چاپ 1395 ،  درس عمومي كليه رشته ها

  2- انگليسي 1 و 2 ، كد كتاب 284/1 ، پيش دانشگاهي ، چاپ 1396 ، درس عمومي كليه رشته ها


  برچسب: بهترين منابع كنكور 98، بودجه بندي كنكور 98، بهترين منابع كنكور تجربي 98 نظام جديد، رياضي كنكور 98، شيمي كنكور 98، ر، فيزيك كنكور 98، زمين شناسي كنكور 98، منابع كنكور تجربي 97، بودجه بندي كنكور رياضي 98، بهترين منبع رياضي كنكور 98، بهترين منابع كنكور 98 انساني نظام جديد، بودجه بندي كنكور انساني 98، منابع كنكور تجربي نظام قديم تجربي 98،،
  ادامه مطلب
  امتیاز:
   
  بازدید:
  + نوشته شده: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۳:۱۴ توسط:teletexting@outlook.com موضوع: